Rolnicze ubezpieczenia. Oto składki na II kwartał

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
19-03-2015,9:20 Aktualizacja: 19-03-2015,9:22
A A A


Miesięczna składka na rolnicze ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na II kwartał 2015 r. została ustalona w wysokości 42 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Tym pozostaje bez zmian w porównaniu do I kwartału.

Jak poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, osoby objęte takim ubezpieczeniem na wniosek, w ograniczonym zakresie, opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł.


Natomiast zmianie ulega podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Stanowić będzie 10 proc. obowiązującej w marcu br. emerytury podstawowej (880,45 zł), tj. 88 zł.


Z kolei dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla prowadzących duże gospodarstwo rolne (o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych) w II kwartale 2015 r. stanowić będzie:

  • 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 106 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
  • 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 2110 zł dla gospodarstw obejmujących powyżej 100 ha do 150 ha,
  • 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 317 zł dla gospodarstw obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha do 300 ha,
  • 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 423 zł dla gospodarstw obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych. 

Warto przypomnieć, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za II kwartał 2015 r. upływa z dniem 30 kwietnia 2015 r. „W tym terminie należy również opłacić składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubezpieczonych w gospodarstwach rolnych o powierzchni 6 i więcej hektarów przeliczeniowych oraz domowników w samoistnych działach specjalnych produkcji rolnej” – zaznacza KRUS.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich