Rolnicze składki na pierwszy kwartał 2021 roku. Ile do zapłaty?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
14-12-2020,12:50 Aktualizacja: 14-12-2020,12:53
A A A

Wysokość miesięcznych składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe, obowiązujących w I kwartale 2021 r., została ogłoszona w drodze uchwały Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 3 grudnia.

Poszczególne stawki nie zmieniają się w porównaniu do ubiegłego okresu. Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w I kwartale 2021 r. wynosi zasadniczo 42 zł miesięcznie.

płatności bezpośrednie, wsparcie dla rolnictwa, Krajowy Plan Strategiczny, wspólna polityka rolna

Nowe dopłaty będą "zielone". Na co rolnicy dostaną pieniądze?

Resort rolnictwa przekazał w odpowiedzi na wystąpienie rolniczego samorządu informacje o formach płatności planowanych w nowym okresie programowania Wspólnej Polityki Rolnej. Ministerstwo na wstępie zastrzega, że jeszcze trwają intensywne...

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, czyli 14 zł miesięcznie.

Nadal podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników wynosić będzie 97 zł miesięcznie (10 proc. obowiązującej w grudniu br. emerytury podstawowej - 972,40 zł).

Analogicznie ten sam pułap zachowują stawki dodatkowej miesięcznej składki na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych. Wynoszą:

  • 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 117 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
  • 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 233 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących od 100 do 150 ha przeliczeniowych,
  • 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 350 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących od 150 do 300 ha przeliczeniowych,
  • 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 467 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących powyżej 300 ha przeliczeniowych.

"Z uwagi na fakt, że ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za I kwartał 2021 r., tj. 31 stycznia 2021 r., przypada w niedzielę, która jest dniem ustawowo wolnym od pracy, to zgodnie z postanowieniami art. 12 § 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, za ostatni dzień terminu ich opłacania należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, czyli 1 lutego 2021 r." - przypomina KRUS.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement