Rolnicy mogą brać kredyty z dopłatą do oprocentowania

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: ARiMR, (em) | redakcja@agropolska.pl
18-03-2019,10:10 Aktualizacja: 18-03-2019,10:17
A A A

Rolnicy mogą ubiegać się aktualnie - w ramach kilku linii - o kredyty z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania.

Kredyty inwestycyjne można zaciągać na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym (linia RR), zakup użytków rolnych (linia Z) oraz na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów (linia PR).

tworzenie grup, organizacja producentów, grupy producenckie, prow 2014-2020, arimr, wsparcie dla rolnictwa

Będzie wsparcie na tworzenie grup i organizacji producentów

Od 15 kwietnia do 31 maja oddziały regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów". O wsparcie mogą ubiegać się nowe grupy producentów rolnych,...

Z kolei kredyty "klęskowe" na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę są dostępne dla:

  • mikroprzedsiębiorstw, małych lub średnich przedsiębiorstw (MŚP) (linia inwestycyjna K01, linia obrotowa K02)
  • dla dużych przedsiębiorstw - kredyt na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych (linia inwestycyjna DK01, linia obrotowa DK02)

O wsparcie można ubiegać się w bankach, z którymi ARiMR zawarła umowy o współpracy: w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Banku S.A. oraz zrzeszonych w nich bankach spółdzielczych oraz w BGŻ BNP Paribas S.A., Pekao S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Santander Bank Polska S.A., Banku Ochrony Środowiska S.A.

prow 2018, wsparcie dla rolnictwa, ministerstwo rolnictwa, Płatności ONW, rolnictwo ekologiczne

PROW w 2018 roku. Zobacz, na co poszło najwięcej pieniędzy

W 2018 roku zawarto umowy lub wydano decyzje o przyznaniu wsparcia z różnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla ponad 980 tys. beneficjentów na kwotę 6,47 mld zł. Co ciekawe - zgodnie z danymi...

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne przewiduje możliwość udzielania pomocy publicznej w formie dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych przez bank na spłatę zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.

Zgodnie z art. 8 tej ustawy pomoc ta może być udzielana jednak od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem.

Na dziś ARiMR nie ma potwierdzenia, jaka jest ostateczna decyzja Brukseli w tej sprawie. Po podjęciu pozytywnej decyzji planowane jest uruchomienie nowej preferencyjnej linii kredytowej na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
WAŻNE TERMINY

15.03 - 17.05.2021 wnioski obszarowe w kampanii 2021 r. - zobacz więcej

29.03 - 16.05.2021 nabór wniosków - tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych -- zobacz więcej

31.03.2021- 29.05.2021 nabór wniosków - premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw - zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów