Będzie wsparcie na tworzenie grup i organizacji producentów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: ARiMR, (em) | redakcja@agropolska.pl
18-03-2019,8:10 Aktualizacja: 18-03-2019,8:17
A A A

Od 15 kwietnia do 31 maja oddziały regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów".

O wsparcie mogą ubiegać się nowe grupy producentów rolnych, uznane od 15 września 2018 r., składające się z osób fizycznych, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

eWniosekPlus, dopłaty bezpośrednie,wsparcie dla rolnictwa, arimr

Po dopłaty bezpośrednie znów z eWnioskiemPlus

Od 15 marca ARiMR przyjmuje przez internet wnioski o dopłaty bezpośrednie w aplikacji eWniosekPlus. Rolnicy, którzy nie mają dostępu do "sieci", mogą skorzystać z komputerów w biurach powiatowych i pomocy pracowników...

O pomoc będą ponadto mogły starać się  grupy, które spełniały następujące warunki:

  • zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie planu biznesowego
  • łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.
  • w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej oraz osoby powiązane bezpośrednio z nimi kapitałowo lub osobowo
  • zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia

prow 2018, wsparcie dla rolnictwa, ministerstwo rolnictwa, Płatności ONW, rolnictwo ekologiczne

PROW w 2018 roku. Zobacz, na co poszło najwięcej pieniędzy

W 2018 roku zawarto umowy lub wydano decyzje o przyznaniu wsparcia z różnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla ponad 980 tys. beneficjentów na kwotę 6,47 mld zł. Co ciekawe - zgodnie z danymi...

Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu oraz mięsa lub jadalnych podrobów drobiowych.

Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania. Wysokość wsparcia, jaką może otrzymać grupa zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach.

Ważne jest, że odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, współmałżonkowie, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo (bezpośrednio lub pośrednio) z beneficjentem lub jego współmałżonkiem.

Limit wsparcia to 100 tys. euro w każdym roku 5-letniego okresu przyznawania pomocy i pozostaje na niezmienionym poziomie w kolejnych latach.

Złożone wnioski poddawane są ocenie. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania wsparcia.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku wniosek jest rozpatrywany, jeżeli wpłynie do oddziału regionalnego agencji w ciągu 30 dni od zakończenia terminu ich składania.

Pomoc na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" jest finansowana z budżetu PROW 2014-2020, a ogłoszony nabór jest piątym z kolei.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj