Przedłużony zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w KRUS

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: KRUS (em) | redakcja@agropolska.pl
29-03-2021,10:35 Aktualizacja: 29-03-2021,10:38
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 11 kwietnia wydłużony został okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Świadczenie przysługuje na dotychczasowych zasadach - w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 - ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

emerytury i renty rolnicze, krus, świadczenia, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

"Trzynastka" i "czternastka" z KRUS

W 2021 roku zostanie wypłacona - z urzędu, bez konieczności składania wniosku - trzynasta i czternasta emerytura - poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Trwa przygotowanie do wypłaty dodatkowych środków dla emerytów...

  • dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat
  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przyznawany jest na wniosek.

Jeżeli w dokumencie złożonym przed wejściem w życie nowych przepisów wskazano okres opieki nad dzieckiem po 28 marca i spełnione zostały pozostałe warunki niezbędne do uzyskania prawa do zasiłku, to prawo do niego zostanie przyznane na wskazany we wniosku okres opieki (nie dłużej niż do 11 kwietnia) bez konieczności ponawiania wniosku.

Nie zmieniły się także zasady przysługiwania zasiłku opiekuńczego. Nie należy się, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić mu opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
WAŻNE TERMINY

15.03 - 17.05.2021 wnioski obszarowe w kampanii 2021 r. - zobacz więcej

29.03 - 16.05.2021 nabór wniosków - tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych -- zobacz więcej

31.03.2021- 29.05.2021 nabór wniosków - premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw - zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów