Producenci bydła i trzody chlewnej wkrótce dostaną unijną pomoc

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
09-02-2017,8:15 Aktualizacja: 09-02-2017,9:10
A A A

Na końcowym etapie prac jest projekt rozporządzenia, które umożliwi przekazanie unijnej pomocy producentom bydła i trzody chlewnej - informuje resort rolnictwa. Polska na ten cel dostała 22,6 mln euro. Pieniądze będzie wypłacała Agencja Rynku Rolnego.

Komisja Europejska przyznała 350 mln euro pomocy dla unijnych rolników, w tym dla Polski 22,6 mln euro, co po przeliczeniu wynosi ok. 98,6 mln zł. To pakiet Hogana uruchomiony w związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych, a przede wszystkim z powodu zakłóceń na rynku mleka, które wystąpiły w 2014 r w związku ze zniesieniem kwotowania produkcji mleka oraz rosyjskim embargiem na te produkty. Chodzi o duży spadek cen mleka i straty rolników.

trzoda chlewna, cena wieprzowiny, żywiec

Rynek trzody chlewnej wciąż niestabilny

W Unii Europejskiej w ostatnim tygodniu stycznia cena wieprzowiny poszła w górę. Jednak w Niemczech nie wszystkie ubojnie podniosły cenę o 5 centów i stosowały wewnętrzne cenniki - informuje Krajowy Związek Pracodawców...

KE dopuszczała także pomoc dla innych producentów. Polska zdecydowała o rozdziale tej kwoty między producentów bydła oraz świń. Producenci mleka będą mogli dostać pieniądze na zakup jałówek ras mięsnych, natomiast rolnicy zajmujący się chowem świń będą mogli przeznaczyć środki na zakup loszek i knurów hodowlanych.

Ponadto rolnicy, których gospodarstwa znajdują się w strefach z ograniczeniami (I,II,III) w związku z wystąpieniem ASF mogą ubiegać się o środki na zakup jałówek lub buhajów. Natomiast hodowcy, którzy mają gospodarstwa w strefie zagrożonej ASF (II i III) mogą starać się o rekompensaty w związku z niższymi cenami sprzedaży świń z powodu wystąpienia tej choroby. Obejmują one okres 1 września 2016 do 30 czerwca 2017 r.

Jak wyjaśnia resort rolnictwa w uzasadnieniu do projektu, wsparcie zakupu loszek i knurów hodowlanych pozwoli na ustabilizowanie rynku wieprzowiny, na którym obserwuje się spadek pogłowia trzody, przez wzmocnienie produkcji prosiąt. Chodzi też o wprowadzenia do stad dobrej jakości materiału hodowlanego. Pomoc będzie udzielana w formie refundacji części kosztów zakupu loszek i knurów i będzie wynosiła od 150 do 500 zł za sztukę.
produkty mleczarskie, sieci handlowe, mleko, cena mleka

Ceny wyrobów mleczarskich są drastycznie zaniżane?

Hodowcy bydła i producenci mleka powoli wychodzą z kilkuletniego kryzysu. Okazuje się jednak, że wkrótce mogą mieć powody do zmartwień. Sieci handlowe drastycznie obniżają bowiem ceny produktów mleczarskich. Polska Izba Mleka, Polska...

Alternatywą dla produkcji świń na obszarach, gdzie wystąpił ASF ma być m.in. produkcja bydła mięsnego. Będą więc środki na zakup jałówek.

Projektowane rozporządzenie proponuje przyznanie rekompensat w związku z zastosowaniem restrykcji weterynaryjnych, które spowodowały konieczność przetrzymywania tuczników w gospodarstwie, co zwiększyło koszty i negatywnie wpłynęło na opłacalność produkcji.

Wysokość pomocy zostanie określona jako różnica cen uzyskiwana ze sprzedaży tuczników na podstawie przedstawionych faktur. Zakłada się, że rekompensata będzie nie wyższa niż 2 zł za kg masy tuszy dla świń sprzedanych od września do 31 grudnia ubiegłego roku i 1,5 zł za kg dla świń sprzedawanych od 1 stycznia do końca czerwca 2017 r.

Obecnie projekt rozporządzenia znajduje się w pracach rządu. W związku z uwagami zgłoszonymi do projektu w ramach konsultacji społecznych, aktualnie trwają analizy dotyczące określenia najbardziej optymalnego okresu, którego będzie dotyczyło zobowiązanie do niezwiększania produkcji.
trzoda chlewna, świnie, wieprzowina w skupie, GUS, żywiec wieprzowy w skupie

Wieprzowina w skupie zdrożała o ponad 30 proc. przez rok

W grudniu 2016 r. pogłowie świń liczyło ponad 11 mln sztuk, czyli o 4,9 proc. więcej niż rok wcześniej - poinformował w poniedziałek GUS. Wzrosła liczebność pogłowia wszystkich grup struktury stada. Żywiec wieprzowy w skupie podrożał w ciągu roku o...

Resort rolnictwa zaznacza, że przygotowany został kompleksowy program wsparcia uczestników rynku w sektorze wieprzowiny z terenu objętego restrykcjami z uwagi na ASF.

Program ten został przekazany Komisji Europejskiej. Polska zawnioskowała o uruchomienie środków z budżetu UE na sfinansowanie rekompensat dla producentów świń z gospodarstw zjadających się w strefach z restrykcjami weterynaryjnymi z powodu: poniesienia większych kosztów z tytułu przetrzymywania świń; obniżenia wartości mięsa świń z tych stref oraz dodatkowych kosztów przetwarzania oraz z powodu zakazu chowu świń w strefach objętych restrykcjami weterynaryjnymi.

Mając jednak na uwadze przedłużające się negocjacje z Komisją Europejską, minister rolnictwa zdecydował, że część środków przyznanych Polsce w ramach unijnego pakietu pomocowego dla rolników zostanie przeznaczone na rekompensaty dla producentów świń.
asf, afrykański pomór świń, 198. przypadek

ASF – 12 kolejnych przypadków u dzików

Afrykański pomór świń nadal szerzy się w populacji dzików i powoduje ich upadki. Główny Lekarz Weterynarii poinformował o 12 nowych przypadkach afrykańskiego pomoru świń u dzików. W sumie w Polsce stwierdzono już 198...

Na razie nie wiadomo, ile pieniędzy trafi na rekompensaty dla producentów świń na obszarze objętym restrykcjami z tytułu ASF. Przyznana Polsce kwota ok. 98,6 mln zł została podzielona między cztery mechanizmy pomocy, przy czym pierwotna pula wsparcia z tytułu rekompensat dla producentów świń wynosi ok. 17,6 mln zł.

W przypadku gdy z pozostałych mechanizmów pozostaną niewykorzystane środki finansowe, zostaną one przekazane na rekompensaty. Jeśli te środki okazałyby się niewystarczające na wypłatę pomocy z tytułu wniosków złożonych przez producentów świń, wówczas na pomoc mogą być przeznaczone pieniądze z budżetu krajowego, w wysokości do 100 proc. kwoty przewidzianej z budżetu UE - informuje resort.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

15.10 - 31.12.2020 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej <-- zobacz więcej

30.11 – 13.01.2021 można złożyć wniosek na rozwój usług rolniczych <-- zobacz więcej

30.11 – 28.01.2021 wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy <-- zobacz więcej

31.12.2020 pomoc w związku z COVID-19 dla poszkodowanych przez suszę