Powstaje strategia wydawania pieniędzy w ramach WPR

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
17-09-2020,10:45 Aktualizacja: 17-09-2020,10:49
A A A

W resorcie rolnictwa trwają prace nad Krajowym Planem Strategicznym, na podstawie którego będą wydawane środki przyznane Polsce w ramach Wspólnej Polityki Rolnej - poinformowała podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa Zofia Krzyżanowska, Radca Generalny ministra rolnictwa.

KPS zastąpi po 2020 r. Program Rozwoju Obszaru Wiejskich. Nowy dokument ma odpowiedzieć na najważniejsze wyzwania dotyczące tzw. Zielonego Ładu, który został wpisany jako zobowiązania dla rolnictwa i wzmocniony przez przyjętą w grudniu 2019 r. strategię "od pola do stołu".

Modernizacja gospodarstw rolnych, rozwój usług rolniczych, wsparcie dla rolnictwa, prow 2014-2020

Rolnicy będą mogli dostać kolejne pieniądze

Rolnicy, którzy uzyskali pomoc w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych", będą też mieli możliwość skorzystać ze wsparcia na "rozwój usług rolniczych". W fazie konsultacji społecznych i opiniowania jest...

Jak poinformowała Krzyżanowska, założenia strategiczne są przepisane na pewne podstawy prawne, które będą obowiązywały przy wydawaniu pieniędzy.

Zaznaczyła, że KPS stwarza większą możliwość przesuwania środków między filarami, tak aby zrealizować cele, które są stawiane przez Wspólną Politykę Rolną. KE dopuszcza możliwość przesunięcia 30 proc. środków z filara II (na rozwój obszarów wiejskich) do filara I czyli na dopłaty bezpośrednie.

Radca przypomniała, że 40 proc. środków WPR musi realizować zadania związane ze środowiskiem i klimatem. Dlatego też przygotowanie KPS, który łączy środki I i II filara, żeby wypełnić 9 obowiązkowych celów.

Ich realizacja będzie monitorowana przez KE pod kątem osiąganych efektów. Wypłata unijnych pieniędzy będzie zależała od osiągnięcia efektów, głównie środowiskowych i klimatycznych.

pomoc covidowa, wsparcie dla rolnictwa, arimr, prow 2014-2020

Rolnicy nie zdążą z wnioskami o pomoc covidową

KRIR zwróciła się do Jana Krzysztofa Ardanowskiego, ministra rolnictwa o przedłużenie terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19"....

Pierwsze trzy cele są związane z dochodami (konkurencyjność, dochody i umocnienie pozycji rolników), kolejne 3. ze środowiskiem i klimatem, bioróżnorodnością, glebą - są to cele wynikające ze strategii "od pola do stołu", i trzy dotyczą m.in. przejmowania gospodarstw przez młodych rolników i utrzymania działalności na obszarach wiejskich.

- Jest to wyzwanie, które jest związane nie tylko z przygotowaniem planu innego niż do tej pory, ale też z nowym rozliczaniem tych środków - podkreśliła Krzyżanowska.

Dodała, że nie jest przesądzone czy będą przesuwane środki z II do I filara, bo najpierw trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy niektóre cele nie lepiej jest realizować w ramach PROW, choć w pierwszym filarze też będą nowe działania z tym związane.

Zaznaczyła, że cały czas toczą się negocjacje z Komisją Europejską, by zakończyć ustalenia. - Prace po naszej stronie zmierzają do tego, żeby nowe zadania, które zostały zdefiniowane dla polityki rolnej po 2020 r. były zaakceptowane przez KE jako nasz plan strategiczny, a jednocześnie uwzględniały polskie potrzeby i możliwości wsparcia, które ważne są dla UE - powiedziała Krzyżanowska.

Tomasz Nowakowski, ARiMR, zaliczki na poczet dopłat bezpośredich, wsparcie dla rolnictwa

ARiMR zatwierdza wnioski i będzie gotowa do wypłaty zaliczek

Tomasz Nowakowski, prezes ARiMR zapewnił, że agencja jest przygotowana do wypłacania zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich. W tym roku mają wynosić 70 proc. należnej kwoty, a przypadku płatności z PROW 85 proc. - Na ten moment wnioski obszarowe,...

Po zakończeniu prac i rozmów z KE odbędą się w kraju szersze konsultacje w tej sprawie.

Jak poinformował Marcin Kwasowski, wicedyrektor Departamentu Ekonomicznego Unii Europejskiej w Kancelarii Premiera Marcin Kwasowski, a szczycie Rady UE lipcu br. został znaleziony kompromis w sprawie ram finansowych.

Jeżeli chodzi o Wspólną Politykę Rolną, łączne wydatki wszystkich krajów UE wyniosą (nominalnie) 386 mld euro, realnie 343 mld euro. Dla Polski zostanie przeznaczone w cenach bieżących 32,2 mld euro, w tym 21,7 na dopłaty bezpośrednie. Jest to nominalnie o 1,8 proc. więcej niż proponowała KE w 2018 r.- dodał.

Zaznaczył, że podczas rozmów w KE nie było zgody co do wyrównania dopłat bezpośrednich dla wszystkich krajów UE.

Odpowiadając na pytanie w sprawie wysokości dopłat bezpośrednich poinformował, że w 2020 r. (w cenach bieżących, bez transferu środków), średnia dopłata w Polsce to 216 euro/ha, a po przesunięciu pieniędzy między filarami 244 euro/ha, podczas gdy unijna średnia wynosi 260 euro/ha. Obecnie dopłaty w Polsce wynoszą 94 proc. średniej unijnej.

W ostatnim roku przyszłej perspektywy finansowej (2027) dopłaty wniosą 225 euro/ha, a jeżeli minister rolnictwa zdecyduje się na przesunięcie 30 proc. środków na płatności bezpośrednie to 254 euro/ha.

Średnia unijna będzie zaś na poziomie 271 euro/ha i także będziemy na poziomie 94 proc. średniej unijnej - zaznaczył Kwasowski. Podkreślił, że ile faktycznie dostaną polscy rolnicy zależy od kursu walutowego.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

30.09. - 29.10.2020 rekompensata na zakończenie działalności rolniczej <-- zobacz więcej

15.10 - 02.11.2020 składka KRUS na IV kwartał <-- zobacz więcej

19.10 - 30.11.2020 wsparcie finansowe na tworzenie grup producentów  <-- zobacz więcej

26.10 - 24.11.2020 dotacje do tzw. małego przetwórstwa i rolniczego handlu detalicznego <-- zobacz więcej

15.10 - 31.12.2020 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej <-- zobacz więcej

30.11.2020 Powszechny Spis Rolny

31.12.2020 pomoc w związku z COVID-19 dla poszkodowanych przez suszę