Płatności bezpośrednie. Jest zmiana rozporządzenia

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
18-05-2015,13:25 Aktualizacja: 18-05-2015,13:48
A A A

14 maja opublikowano rozporządzenie ministra rolnictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu.

Dokument wprowadza przede wszystkim zmiany w zakresie płatności związanych z produkcją w sektorach zwierzęcych. Jedna z nich dotyczy przepisów o wymogach IRZ stanowiących warunek kwalifikowalności do wsparcia. Zgodnie z tą zmianą płatności przysługują do zwierząt, w odniesieniu do których:

  • do dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dokonano zgłoszeń wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
  •  najpóźniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności są spełnione wymagania w zakresie identyfikacji określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Oznacza to, że jeśli zwierzęta są zarejestrowane i poprawnie zidentyfikowane w dniu złożenia wniosku będą się kwalifikowały do płatności bez względu na wcześniejsze, ewentualne braki.  

Zmienione przepisy będą dotyczyły wszystkich rolników, także tych, którzy złożyli wnioski przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu doprecyzowuje również m.in. zasady realizacji płatności do buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, pomidorów oraz płatności do gruntów, na których uprawiane są  konopie włókniste.

Rolnik może otrzymać te płatności także w przypadku, gdy umowa na uprawę, umowa na dostawę lub zezwolenie na uprawę wydane zostały małżonkowi.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej