Płatności bezpośrednie. Jest zmiana rozporządzenia

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
18-05-2015,13:25 Aktualizacja: 18-05-2015,13:48
A A A

14 maja opublikowano rozporządzenie ministra rolnictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu.

Dokument wprowadza przede wszystkim zmiany w zakresie płatności związanych z produkcją w sektorach zwierzęcych. Jedna z nich dotyczy przepisów o wymogach IRZ stanowiących warunek kwalifikowalności do wsparcia. Zgodnie z tą zmianą płatności przysługują do zwierząt, w odniesieniu do których:

  • do dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dokonano zgłoszeń wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
  •  najpóźniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności są spełnione wymagania w zakresie identyfikacji określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Oznacza to, że jeśli zwierzęta są zarejestrowane i poprawnie zidentyfikowane w dniu złożenia wniosku będą się kwalifikowały do płatności bez względu na wcześniejsze, ewentualne braki.  

Zmienione przepisy będą dotyczyły wszystkich rolników, także tych, którzy złożyli wnioski przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu doprecyzowuje również m.in. zasady realizacji płatności do buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, pomidorów oraz płatności do gruntów, na których uprawiane są  konopie włókniste.

Rolnik może otrzymać te płatności także w przypadku, gdy umowa na uprawę, umowa na dostawę lub zezwolenie na uprawę wydane zostały małżonkowi.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

15.10 - 31.12.2020 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej <-- zobacz więcej

26.10 – 24.12.2020 wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

30.11 – 13.01.2021 można złożyć wniosek na rozwój usług rolniczych <-- zobacz więcej

30.11 – 28.01.2021 wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy <-- zobacz więcej

31.12.2020 pomoc w związku z COVID-19 dla poszkodowanych przez suszę