O kredyt coraz trudniej. Banki zaostrzają kryteria

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-05-2017,14:35 Aktualizacja: 08-05-2017,14:52
A A A

W pierwszym kwartale bieżącego roku największym zmianom podlegała polityka kredytowa w segmencie kredytów konsumpcyjnych, która została przez banki zaostrzona - wynika z opublikowanej przez NBP kwartalnej informacji o sytuacji na rynku kredytowym.

W poniedziałek Narodowy Bank Polski wydał kwartalną informację "Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych". Dokument przedstawia zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyty obserwowane przez banki w pierwszym kwartale oraz przewidywania na drugi.  

kredyty, kredyty hipoteczne, ustawa o kredycie hipotecznym, Związek Banków Polskich, Komisja Nadzoru Finansowego

Bankowcy: ustawa o kredycie hipotecznym to krok w dobrym kierunku

Przyjęta przez parlament ustawa o kredycie hipotecznym, to krok w dobrym kierunku - uważają przedstawiciele Związku Banków Polskich. - Jesteśmy przekonani, że nowe rozwiązania wpłyną pozytywnie na akcję kredytową - powiedział Jerzy Bańka,...

Z informacji wynika, że w I kwartale ankietowane banki istotnie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz zaostrzyły niektóre warunki udzielania kredytu.

"W opinii banków do zaostrzenia polityki kredytowej przyczyniły się głównie czynniki regulacyjne, nieuwzględnione w ankiecie, tj. realizacja zaleceń pokontrolnych KNF oraz konieczność sprostania wymogom kapitałowym i płynnościowym wynikającym z rozporządzenia CRR oraz zaleceń KNF" - głosi komunikat NBP.

NBP dodaje, że popyt na kredyty konsumpcyjne nieznacznie wzrósł w I kwartale, do czego przyczynił się wzrost zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku oraz nasilenie akcji promocyjnych przez niektóre banki. Z kolei w II banki nie przewidują istotnych zmian w polityce kredytowej oraz oczekują wzrostu popytu - informuje NBP.

Polityka kredytowa w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw została natomiast zaostrzona w niewielkim stopniu, głównie w segmencie kredytów długoterminowych. "W opinii banków, które zaostrzyły politykę kredytową, wynikało to głównie z pogorszenia jakości kredytów dla przedsiębiorstw" - głosi komunikat NBP.

mieszkanie plus, Narodowy Program Mieszkaniowy, BGK Nieruchomości, mirosław barszcz

Bank ma miliardy złotych na program Mieszkanie plus

- W tej chwili mamy do dyspozycji 5 mld złotych na program Mieszkanie plus - powiedział Mirosław Barszcz, prezes BGK Nieruchomości. Dodał, że to dopiero początek i potencjał inwestycyjny funduszu może wynieść docelowo nawet kilkadziesiąt...

Jednocześnie w I kwartale banki nie odczuły zmiany popytu na kredyty, zgłaszanego przez przedsiębiorstwa. W drugim nie przewidują też istotnych zmian polityki kredytowej w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw. Według ankietowanych banków wzrost popytu będzie odczuwany głównie w segmencie kredytów długoterminowych.

Natomiast w segmencie kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych kryteria i warunki w I kwartale 2017 roku nie zmieniły się. Ankietowane banki odczuły wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, co uzasadniały głównie zainteresowaniem kredytobiorców programem "Mieszkanie dla Młodych", prognozami odnośnie do sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz zmianą sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych.

Informacje te, zaznacza NBP, zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na przełomie marca i kwietnia 2017 r. wypełniło 27 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 87 proc.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej