Nieoprocentowane pożyczki czekają na producentów świń

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: MRiRW, (em) | redakcja@agropolska.pl
07-12-2017,10:40 Aktualizacja: 07-12-2017,11:23
A A A

Uruchomiony został kolejny program pomocy dla producentów świń z obszarów zagrożonych i zapowietrzonych. Wsparcie w formie nieoprocentowanych pożyczek będzie realizowane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR.

Pomoc - jak informuje ministerstwo rolnictwa na swojej stronie internetowej - będzie udzielane na okres do 10 lat, a jej wysokość nie będzie mogła przekroczyć kwoty nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych producentów świń i kwoty:

asf, walka z asf, bioasekuracja, zakaz hodowli świń, wybicie świń, raport nik

NIK alarmuje. ASF postępuije, grozi nam likwidacja hodowli trzody chlewnej

NIK przeprowadziła kontrolę dotyczącą realizacji programu bioasekuracji. Wynika z niej, że 3/4 gospodarstw nie miało pełnego zabezpieczenia przed wirusem ASF. Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa uważa, że resort podejmuje wszystkie możliwe...

  • 50.000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. utrzymywanych było średniorocznie do 50 świń
  • 100.000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. utrzymywanych było średniorocznie 51-100 świń
  • 300.000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. utrzymywanych było średniorocznie 101-500 świń
  • 500.000 zł siedzibę stada, w której w 2016 r. utrzymywanych było średniorocznie 501-1.000 świń
  • 1.000.000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 1.000 świń

Do kwoty nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych producentów świń nie będą wliczane odsetki.

Pożyczki będą udzielane w drodze umowy zawieranej na wniosek producenta świń złożony do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta nie później, niż 12 miesięcy od dnia zakończenia obowiązywania ograniczeń w handlu świniami. Wzór dokumentu zostanie ogłoszony na stronie internetowej ARiMR.

Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie pożyczki, będzie weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu opracowanym i udostępnionym przez agencję na stronie internetowej.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement