Można składać wnioski o wsparcie rynku produktów pszczelich

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
24-05-2015,10:30 Aktualizacja: 24-05-2015,9:40
A A A
Jeszcze tylko do 29 maja Agencja Rynku Rolnego przyjmuje projekty w ramach mechanizmu "Wsparcie rynku produktów pszczelich".
 
Dokumenty mogą składać związki, stowarzyszenia, zrzeszenia, spółdzielnie i grupy producenckie pszczelarzy oraz jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską.
 
Za ich pośrednictwem z funduszy może jednak skorzystać każdy pszczelarz, który jest wpisany do rejestru powiatowego lekarza weterynarii lub posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny. 
 

Co dziesiątej dzikiej pszczole grozi wyginięcie

To efekt nadmiernego rozwoju obszarów rolniczych, wykorzystania pestycydów i innych czynników - alarmują autorzy raportu na temat populacji tych owadów w Europie.   Pszczoły są kluczowe dla światowej produkcji...
W sezonie 2015/2016 beneficjenci mogą korzystać z refundacji kosztów poniesionych na: zakup sprzętu pszczelarskiego, przeprowadzenie szkoleń, zakup lawet do przewozu uli, zakup urządzeń laboratoryjnych, zakup leków do zwalczania warrozy, wykonanie analiz jakości miodu, zakup matek, pakietów i odkładów pszczelich oraz wdrażanie programów badawczych. 
 
Jak informuje na swojej stronie ARR budżet polskiego programu w 2016 roku wyniesie 5.516.664 euro.
 
Organizacje i instytucje pszczelarskie zainteresowane uczestnictwem w mechanizmie powinny złożyć projekty planowanych działań (jeden na każde z nich) na specjalnych formularzach dostępnych na stronie internetowej agencji.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt