Miliony na walkę z ASF. Ministerstwo chce uruchomić nowy program

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
30-01-2017,15:00 Aktualizacja: 30-01-2017,14:31
A A A

Ponad 25 mln zł ma kosztować program ministerstwa rolnictwa dot. przeciwdziałania ASF. Większość środków, bo 22 mln zł, chcemy pozyskać z Unii Europejskiej.

Z tych pieniędzy finansowany ma być m.in. odstrzał sanitarny, czy wyłożenie specjalnych mat na przejściach granicznych na Wschodzie.

trzoda chlewna, podlaskie, hodowla świń, rozporządzenia Rady Ministrów, podlaskie

ASF zmusił do rezygnacji ze świń, a na bydło nie ma warunków

Wielu rolników, którzy sprzedali swoje świnie po niższych cenach, jest obecnie na granicy bankructwa i dlatego zasadna jest jak najszybsza wypłata pomocy, co pozwoli im zachować płynność finansową - przekonuje Podlaska Izba Rolnicza....
Chodzi o rozporządzenie ministra rolnictwa ws. wprowadzenia w br. "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie". Obecnie rozporządzenie jest uzgadniane.

Zgodnie z projektem w ramach przeciwdziałaniu i walki z afrykańskim pomorem świń finansowane mają być m.in. badania laboratoryjne w kierunku wykrywania tej zakaźnej choroby, funkcjonowanie pięciu odłowni do odłowu dzików czy zakup kontenerów chłodniczych do przetrzymywania tusz dzików.

bioasekuracja, trzoda chlewna, ASF

Bioasekuracja ferm. Skuteczna ochrona przed ASF

Infekcje na fermie mogą być przenoszone przez obsługę, zwierzęta, paszę, wodę pomieszczenia oraz sprzęt. Dzięki wprowadzeniu i przestrzeganiu zasad bioasekuracji można znacznie ograniczyć ryzyko wprowadzenia chorób na teren chlewni.  ...
Pieniądze przeznaczone będą też na finansowanie odstrzału sanitarnego (292 zł za dzika); ubój świń na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze ochronnym; unieszkodliwianie tusz dzików, które nie mogą być zagospodarowane przez myśliwych.

Wzmocnione mają być ponadto środki bioasekuracji na drogowych przejściach granicznych z Białorusią i Ukrainą. Chodzi o wyłożenie mat dezynfekcyjnych czy dezynfekcję pojazdów przeznaczonych do przewozu zwierząt, które wjeżdżają na terytorium Polski.

Ministerstwo szacuje, że program będzie kosztował ponad 25 mln zł. Polski rząd chce jednak, by był on współfinansowany z UE. Na ten cel chcemy pozyskać ponad 22 mln zł.

Dotychczas w Polsce wykryto 186 przypadków ASF u dzików i 23 ogniska u świń.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
WAŻNE TERMINY

15.03 - 17.05.2021 wnioski obszarowe w kampanii 2021 r. - zobacz więcej

29.03 - 16.05.2021 nabór wniosków - tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych -- zobacz więcej

31.03.2021- 29.05.2021 nabór wniosków - premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw - zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów