KOWR: 100-proc. rekompensata z Funduszu Ochrony Rolnictwa dla rolników

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
29-05-2024,15:10 Aktualizacja: 29-05-2024,15:11
A A A

Rolnicy, którzy ubiegają się o przyznanie rekompensaty w ramach Funduszu Ochrony Rolnictwa, otrzymają 100-proc. wypłatę wnioskowanych środków - poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Dokumenty złożyło ponad 1 tys. rolników na kwotę ok. 57,9 mln zł.

Wnioski o przyznanie rekompensaty rolnicy mogli składać od 1 lutego do 31 marca br. odnośnie podmiotów skupujących, które stały się niewypłacalne od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Chodzi o rolników, którzy nie mogli wyegzekwować zapłaty za dostarczony towar np. z powodu upadłości firmy skupującej.

"W dniu 28 maja 2024 r. weszło w życie rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 maja 2024 r. ustalające stawkę rekompensaty stosowaną do ustalenia wysokości rekompensaty w 2024 r. na poziomie 100 proc." - poinformował w środę Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Według danych KOWR, na 28 maja br. do oddziałów terenowych wpłynęło 1077 wniosków o przyznanie rekompensaty w ramach Funduszu Ochrony Rolnictwa na kwotę ok. 57,9 mln zł.

Jeżeli kwota, o którą ubiegają się rolnicy, przekroczyłaby środki na ten cel, mógłby być zastosowany współczynnik korygujący. W budżecie 2024 r. na Fundusz Ochrony Rolnictwa (FOR) zarezerwowane jest 100 mln zł.

Polska Izba Mleka, Fundusz Ochrony Rolnictwa, bydło mleczne, producenci mleka, minister rolnictwa, Czesław Siekierski

Polska Izba Mleka apeluje o likwidację Funduszu Ochrony Rolnictwa

Polska Izba Mleka nie pozostaje obojętna wobec nowych przepisów mających negatywny wpływ na sektor. Jednym z nich jest jej zdaniem ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka skierowała pismo do Czesława...

Przepisy ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa obowiązują od 1 lipca 2023 r. Jej celem jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych.

Wpłaty na FOR w wysokości 0,125 proc. wartości nabywanych produktów rolnych bez podatku VAT muszą wnosić podmioty skupujące produkty rolne w celu ich przechowywania, obróbki lub przetworzenia. Chodzi np. o zwierzęta żywe, mięso i podroby, ryby, produkty mleczarskie, jaja, miód, warzywa, owoce, orzechy, tłuszcze, cukier.

Firmy skupowe do 26, dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, czyli do 26 kwietnia br., muszą złożyć deklaracje, a do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, tj. do 30 kwietnia br., muszą dokonać wpłaty na Fundusz za płody rolne kupione między 1 stycznia a 31 marca br.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich