Polska Izba Mleka apeluje o likwidację Funduszu Ochrony Rolnictwa

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
17-05-2024,17:00 Aktualizacja: 17-05-2024,16:03
A A A

Polska Izba Mleka nie pozostaje obojętna wobec nowych przepisów mających negatywny wpływ na sektor. Jednym z nich jest jej zdaniem ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka skierowała pismo do Czesława Siekierskiego, w którym PIM wnioskuje o likwidację Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Agnieszka Maliszewska wnioskuje również o zwrot środków dotychczas naliczonych i pobranych na ten cel od dostawców produktów rolno-spożywczych uznając funkcjonowanie funduszu za niecelowe.

Zygmunt Maciej Kowalski, IOFC, zysk z produkcji mleka, koszty produkcji, koszty pasz, koszty żywienia, opłacalność

Jak liczyć koszty żywienia w produkcji mleka?

Gospodarstwo produkujące mleko powinno swoją działalność opierać na rachunku ekonomicznym. To oczywiste, że najbardziej interesującą pozycją jest w nim zysk. Hodowcy najczęściej uzależniają zysk jedynie od cen skupu mleka, zapominając, że w jego...

Rozwiązania zawarte w ustawie, które budzą wątpliwości PIM to m.in. utworzenie jednego funduszu dla wszystkich branż, obligatoryjność wpłat na fundusz oraz ignorowanie faktu obowiązujących już rozwiązań prawnych w tej sprawie.

PIM zwraca też uwagę na dysproporcję pomiędzy liczbą podmiotów zobowiązanych do wpłat i uprawnionych do rekompensat, zwiększenie obciążeń administracyjnych oraz negatywny wpływ FOR na ceny skupu, a także zbyt długi okres do wypłat rekompensat.

Wpłaty wszystkich sektorów rolnych do jednego funduszu oznaczają, że np. producenci mleka będą finansować ewentualne straty poniesione przez dostawców innych surowców rolno-spożywczych.

Zdaniem Polskiej Izby Mleka wysoce prawdopodobne jest, że branża mleczarska będzie ponosić koszty niewspółmierne do korzyści płynących z istnienia takiego funduszu.

Warto zwrócić również uwagę, że funkcjonowanie funduszu może obniżać ceny skupu produktów rolnych, w tym mleka, ponieważ wpłaty pochodzące od dostawców produktów rolno-spożywczych, muszą zostać uwzględnione przez podmioty skupujące podczas kalkulacji cen skupu.

W aktualnej sytuacji rynkowej, przy ciągle wysokich kosztach produkcji oraz pogarszających się nastrojach na wsi, wywołanych chociażby destabilizującym dla polskiego rynku importem zboża z Ukrainy, dodatkowe obciążenie dla rolników w postaci obowiązkowej składki na fundusz jest szkodliwe.

Komunikat Polskiej Izby Mleka w sprawie Funduszu Ochrony Rolnictwa znajdziesz TUTAJ

Więcej informacji na temat hodowli bydła oraz produkcji mleka znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Bydło"  ZAPRENUMERUJ

Książki warte polecenia: Sygnały racic|Rozród - Praktyczny przewodnik zarządzania rozrodem (Cow Signals) 

 


 


 

 

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2024

Hoduj z głową świnie:

-Przednówek w chlewni

-Tucz świń w cyklu otwartym. Żywienie

-Stres cieplny a rozród loch

-Środki do walki z muchami

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2024

Hoduj z głową bydło:

-Dobra siara to podstawa

-Stres cieplny - rozród, żywienie, cielęta

-Kwasica żwacza w świetle najnowszych doniesień

-Metody diagnozowania ciąży

 

PRENUMERATA