Koszt pomocy rolnikom w 2024 r. szacowany na blisko 1,5 mld zł

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
16-07-2023,7:00 Aktualizacja: 15-07-2023,15:35
A A A

W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, na pomoc producentom rolnym w 2024 r. niezbędne będą środki z budżetu państwa w wysokości 1,497 mld zł - napisano w Ocenie Skutków Regulacji do noweli projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR.

"Dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji w związku z suszą zostaną sfinansowane w ramach planu finansowanego ARiMR. Natomiast do czasu oszacowania szkód powstałych w wyniku tegorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych nie ma możliwości określenia skutków finansowych dla budżetu planowanej pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku tegorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Wstępnie szacuje się, że na powyższą pomoc będą niezbędne w 2024 r. środki z budżetu państwa w wysokości 1,497 mld zł" - napisano w OSR.

projekt, rozporządzenie, rząd, szkody, susza, szacowanie, komisja

Rząd chce przyjąć zmiany w szacowaniu szkód suszowych. Powrócą komisje

Umożliwienie dodatkowego szacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodów, a także wprowadzenie przepisów regulujących ogólne warunki udzielania pomocy dla producenta rolnego w zw. m.in. z suszą - przewiduje...

Dodatkowe szacowanie szkód przez komisje

Jak wskazano w OSR, w projekcie proponuje się m.in.: wprowadzenie zmian w szacowaniu szkód powstałych w wyniku suszy poprzez umożliwienie dodatkowego szacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodów tak, aby końcowy protokół oszacowania szkód był oparty o 3 źródła danych dotyczących wysokości szkód w uprawach, tj.: danych podanych we wniosku w aplikacji przez rolnika, danych z raportu komisji oszacowania szkód na miejscu oraz danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego.

Powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej

Proponuje się też wprowadzenie przepisów regulujących ogólne warunki udzielania pomocy dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r.: gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę i wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej, lub suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji i wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej.

Poleć
Udostępnij