Koronawirus nie odpuszcza. Zasiłek opiekuńczy przedłużony

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Aneta Oksiuta PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
13-03-2021,10:00 Aktualizacja: 12-03-2021,12:32
A A A

Do 28 marca ma być przedłużone prawo do pobierania zasiłku opiekuńczego przez rodzica lub opiekuna ubezpieczonego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - przewiduje projekt rozporządzenia.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt rozporządzenia rządu w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Odpowiedzialnym za jego opracowanie jest resort rolnictwa.

składki na rolnicze ubezpieczenie, krus, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, świadczenia dla rolników

Wzrasta składka na rolnicze ubezpieczenie. O ile?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała wysokość miesięcznych składek należnych od gospodarzy za drugi kwartał bieżącego roku. Rolnicy będą musieli nieco głębiej sięgnąć do kieszeni. Bez zmian - w porównaniu z poprzednim okresem -...

"Przedmiotowy projekt rozporządzenia przewiduje przyznanie prawa do pobierania przez ubezpieczonych zasiłku opiekuńczego jednakże nie dłużej niż do dnia 28 marca 2021 r." - czytamy w projekcie.

W związku z tym, że projekt jest przygotowywany przez MRiRW i wzorem podobnych już rozporządzeń w tej sprawie, dotyczy wypłat zasiłków opiekuńczych dla ubezpieczonych w KRUS. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to pierwszy kwartał 2021 r.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia 8 lat.

Zasiłek przysługuje także w przypadku konieczności opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj