KNF zawiesiła działalność SKOK "Jowisz"

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-04-2016,13:40 Aktualizacja: 22-04-2016,14:13
A A A

Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła z dniem 22 kwietnia działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Jowisz" w Czeladzi, bo jej aktywa nie wystarczają na zaspokojenie zobowiązań.

"Jeżeli do 22 kwietnia do godz. 14 KNF nie otrzyma potwierdzenia, że Kasa Krajowa przekazała SKOK Jowisz środki finansowe w wysokości usuwającej stan niewypłacalności kasy, to 25 kwietnia KNF wystąpi do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy - podkreśliła KNF w piątkowym komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego, skok kujawiak we włocławku, zarządca komisaryczny SKOK Kujawiak

Klienci SKOK Kujawiak wypłacą pieniądze w Pekao SA

Od 18 stycznia Bankowy Fundusz Gwarancyjny będzie wypłacał pieniądze klientom SKOK Kujawiak, za pośrednictwem placówek Banku Pekao SA - poinformował Mariusz Mastalerz z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 8 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego...

Wyjaśniono, że 11 sierpnia ub.r. KNF ustanowiła w SKOK Jowisz zarządcę komisarycznego. "Z ustaleń zarządcy komisarycznej wynika, że SKOK Jowisz wykazywała na dzień 10 sierpnia 2015 r. ujemne fundusze własne według bilansu w wysokości (-) 20,3 mln zł oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 28,4 proc., co oznacza głęboką niewypłacalność" - zaznaczyła KNF.

W połowie marca 2016 r. Komisja stwierdziła, że "żadna inna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK Jowisz w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie i umorzyła postępowanie administracyjne prowadzone w tym przedmiocie".

Komisja postanowiła wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie zbadania możliwości przejęcia SKOK "Jowisz" przez bank, ale na ogłoszenie KNF nie zgłosił się żaden bank.

Na koniec lutego SKOK "Jowisz" posiadała fundusze własne według bilansu w wysokości minus 21,5 mln zł, współczynnik wypłacalności na poziomie minus 21,7 proc. i wykazywała łączną stratę w wysokości 37,6 mln zł. Na koniec marca depozyty członkowskie zgromadzone przez 15,7 tys. członków SKOK "Jowisz" wynosiły 82,5 mln zł.

Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, "gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy".

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

 

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt