Klienci SKOK Kujawiak wypłacą pieniądze w Pekao SA

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
13-01-2016,13:35 Aktualizacja: 13-01-2016,14:06
A A A

Od 18 stycznia Bankowy Fundusz Gwarancyjny będzie wypłacał pieniądze klientom SKOK Kujawiak, za pośrednictwem placówek Banku Pekao SA - poinformował Mariusz Mastalerz z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

8 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Kujawiak" we Włocławku oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej kasy. Decyzja, jak tłumaczyła KNF, została spowodowana tym, że aktywa SKOK Kujawiak "nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań".

Zgodnie z ustawą o Bankowym Fundusz Gwarancyjnym klientom SKOK Kujawiak, w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości kasy, zostaną wypłacone pieniądze.

Komisja Nadzoru Finansowego, skok kujawiak we włocławku, zarządca komisaryczny SKOK Kujawiak

SKOK Kujawiak zawieszony. Jest wniosek o upadłość

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zawiesiła z dniem 8 stycznia działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Kujawiak" we Włocławku oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości...

W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych w danej SKOK, a w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Jak poinformował Mariusz Mastalerz z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, postanowiono, że klientom SKOK Kujawiak pieniądze będą wypłacane od 18 stycznia, poprzez sieć Banku Pekao SA. To jeden z banków z którym BFG ma umowy na wypłacanie środków gwarantowanych.

Wcześniej zarządca komisaryczny SKOK Kujawiak przedstawił BFG listę deponentów SKOK Kujawiak.

Według KNF na koniec października 2015 r., SKOK Kujawiak posiadała ujemne fundusze własne w wysokości minus 77,7 mln złotych i wykazywała bieżącą stratę w wysokości minus 15,4 mln złotych oraz niepokryte straty z lat ubiegłych na kwotę minus 76,8 mln złotych. Według dostępnych danych depozyty członkowskie zgromadzone przez 17,9 tys. członków SKOK Kujawiak wynoszą 187 mln złotych - dodał KNF.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu