Jakie będą losy dopłat bezpośrednich? Założenia są niepokojące

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-07-2017,11:10 Aktualizacja: 21-07-2017,16:15
A A A

Wielu polskich gospodarzy na zastrzyk gotówki z tytułu płatności bezpośrednich czeka niemal przestępując z nogi na nogę. A co jeśli będą one znacznie mniejsze albo zabraknie ich w ogóle?

Półmetek okresu finansowego 2014-2020 Unii Europejskiej zdecydowanie za nami, a pytanie "co dalej?" pojawia się coraz częściej.

pieniądze dla Polski z UE, pieniądze dla rolników, Elżbieta Bieńkowska

Po 2021 roku fundusze UE dla Polski będą o wiele skromniejsze

Unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbieta Bieńkowska obawia się, że po roku 2021 "fundusze dla Polski będą o wiele skromniejsze". Według niej to, ile Polska otrzyma w nowej perspektywie...
Muszą je sobie zadawać także gospodarze, zwłaszcza że niestety wieści płynące ostatnio z Brukseli nie mogą napawać optymizmem.

O konsekwencjach finansowych wyjścia Wielkiej Brytanii z UE napisano już sporo. Opuszczenie wspólnoty przez trzeciego największego płatnika netto musi się wiązać z problemami. Najnowsze założenia dotyczące unijnego budżetu, który ma obowiązywać od roku 2020, przewidują mniejsza pulę pieniędzy na realizację polityki rolnej.

Niedawno Komisja Europejska opublikowała "Dokument refleksyjny w sprawie przyszłości finansów UE", który jest kolejnym rozwinięciem Białej Księgi w sprawie przyszłości UE. Niemal w każdym z zawartych tam scenariuszy Wspólna Polityka Rolna i polityka spójności mają mniejszy udział w planie finansowym UE. Natomiast wzrastać miałyby wydatki związane z bezpieczeństwem, obroną, migracjami, konkurencyjnością, walką ze zmianami klimatu czy bezrobociem wśród młodzieży.

Jak podkreśla Czesław Siekierski, przewodniczący komisji rolnictwa i rozwoju wsi Parlamentu Europejskiego, dokument refleksyjny KE nie ma mocy prawnej, lecz ma na celu ukierunkowanie przebiegu dyskusji w sprawie kolejnego budżetu Unii.

dopłaty, pieniądze, ARiMR, dopłaty bezpośrednie, dopłaty dla rolników

Wypłacono już ponad 97 procent dopłat bezpośrednich za zeszły rok

Do środy 14 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom ponad 14,211 mld zł, czyli 97,28 proc. przewidzianej do wypłaty kwoty środków na dopłaty bezpośrednie za ub. r. - poinformował w komunikacie resort...
"Niemniej jednak można zakładać, że szereg rozwiązań omówionych w tym dokumencie znajdzie się w propozycjach legislacyjnych, które Komisja przedstawi zapewne jesienią br." - napisał europoseł w swoim komentarzu.

A warto dodać, że w tym dokumencie pod przemyślenia poddawana jest np. kwestia wprowadzenia współfinansowania płatności bezpośrednich na pewnym poziomie przez poszczególne państwa członkowskie. Czy Polska byłaby w stanie dokładać rolnikom tyle, co bogatsze kraje, to wątpliwe.

Poza tym postulowane jest też np. większe wykorzystanie instrumentów finansowych, takich jak niskooprocentowane pożyczki czy gwarancje kredytowe, kosztem dotychczas stosowanego wsparcia bezzwrotnego. Możliwość brania kolejnych pożyczek, nawet takich preferencyjnych zamiast pewnych, stałych dopłat, to byłby dla rolników cios.

Wspólna Polityka Rolna, WPR, pieniądze na WPR, WWF Polska, rolnictwo, KE

Ekolodzy chcą głębokich zmian w WPR

Prawie połowa budżetu Unii Europejskiej jest przeznaczana na obecną Wspólna Politykę Rolną (WPR). Mimo to znaczna część właścicieli małych i średnich gospodarstw rolnych, traci pracę. Dlaczego? Ponieważ większość budżetu WPR trafia do...
I o tym się już na polskiej wsi mówi. Bo nasi rolnicy do dopłat bardzo przywykli. Ba, dla wielu gospodarstw te dopłaty to często główny lub jeden z głównych punktów po stronie przychodów. Nic w tym jednak dziwnego, jeśli wziąć pod uwagę niepewność i wahania na rynkach rolnych, zadłużenie związane z poczynionymi inwestycjami czy też nierzadkie wciąż problemy z terminowymi zapłatami za płody rolne ze strony skupujących, przetwórców, itp.

To, że gospodarze na zastrzyk gotówki z tytułu dopłat oczekują czasem jak zbawienia, dostrzegły także krajowe władz. Stąd decyzja o wypłacaniu zaliczek.

A gdyby dopłat zabrakło, gdyby ich kwoty drastycznie spadły? Zdaniem komentujących sprawę w internecie rolników dla mniejszych gospodarstw oznaczałoby to upadek, dla większych - trudne warunki, a dla wszystkich - znaczne podwyżki cen żywności, nawet tej importowanej z zagranicy.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie