Fundusz ma miliardy złotych na gospodarkę odpadami

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
17-08-2016,13:25 Aktualizacja: 17-08-2016,14:04
A A A

1,7 mld zł ma przeznaczyć Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Racjonalna gospodarka odpadami". Od wtorku trwa nabór do trzech części programu.

NFOŚiGW informuje w wydanym komunikacie, że z tej kwoty (1,7 mld zł) 371 mln zł mają stanowić dotacje, natomiast 1,4 mld zł to będą zwrotne formy dofinansowania.

Program "Racjonalna gospodarka odpadami" ma polegać na wspieraniu zadań z zakresu: zapobiegania powstawania odpadów; ustanowienia i utrzymania powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów; utworzenia i utrzymania w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami; zmniejszenia ilości odpadów poddawanych nielegalnemu międzynarodowemu przemieszczaniu; intensyfikacji zbierania i legalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także budowania świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kazimierz kujda

NFOŚiGW wyda na projekty środowiskowe miliardy złotych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyda w tym roku na projekty środowiskowe ok. 4 mld zł - poinformował Kazimierz Kujda, prezes funduszu. Nowe szefostwo zapowiada także zmianę polityki dofinansowywania projektów. - Plan...

Do 20 grudnia można składać wnioski z zakresu trzech z siedmiu części programu: modernizacja stacji demontażu pojazdów (pożyczki dla przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów), współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (pożyczki dla beneficjentów programu w ramach realizacji przedsięwzięć dot. gospodarki odpadami komunalnymi) oraz przygotowanie projektów (pożyczki dla wskazanych beneficjentów w dwóch częściach programu "Racjonalna gospodarka odpadami" oraz potencjalnych beneficjentów mogących ubiegać się o środki w ramach innych europejskich programów pomocowych).

Kolejne nabory, jak dodaje NFOŚiGW, planowane są we wrześniu i dotyczyć będą selektywnego zbierania i zapobiegania powstawaniu odpadów, a także instalacji gospodarowania odpadami. Uczestnikami programu, jak wynika z komunikatu, mogą być jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy lub organizacje non profit.

Program ma być finansowany w latach 2015-2023, przy czym umowy podpisywane będą do 2020 r.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej