Dziś mija termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
15-06-2015,9:30 Aktualizacja: 15-06-2015,9:49
A A A

W poniedziałek mija termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników. Wnioski można składać jeszcze do 10 lipca, ale za każdy dzień zwłoki kwota płatności będzie obniżana o 1 proc.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) podała, że w związku ze zbliżającym się końcem okresu składania wniosków, biura powiatowe w sobotę będą czynne od godz. 7.30 rano do 15.30, a w poniedziałek - od godz. 7.30 do 20.00.

To już ostatnia szansa, aby otrzymać dopłaty w pełnej wysokości

Rolnicy, którzy są uprawnieni do otrzymania płatności obszarowych, a dotychczas nie złożyli odpowiednich dokumentów w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mają tylko 3 dni na dopełnienie formalności. Osoby, które...
Wnioski o przyznanie płatności obszarowych można zanieść osobiście do biur powiatowych, a także wysłać za pośrednictwem internetu. Można je także wysłać listem poleconym. Agencja zachęca do skorzystania z internetowej aplikacji e-wniosek; od tego roku - jak zapewnia - jest ona prostsza w użyciu i znacznie ułatwia wypełnienie dokumentów.

ARMiR, chcąc ułatwić rolnikom złożenie wniosków o przyznanie dopłat, tak jak we wcześniejszych latach wysłała do nich tzw. wnioski spersonalizowane. Dokumenty te są już częściowo wypełnione przez Agencję na podstawie danych z ostatnio składanego wniosku. Rolnik musi sprawdzić, czy informacje są aktualne; jeżeli tak - wystarczy uzupełnić wymagane pola, np. podpisać wniosek i złożyć go w Agencji.

Biura ARMiR będą przyjmować wnioski do 10 lipca, ale za każdy dzień zwłoki odejmowany będzie 1 proc. płatności obszarowej.

Jak poinformowała PAP ARiMR, od 16 marca do godz. 8 rano w ostatni piątek zarejestrowano 1 mln 208 tys. 806 wniosków. 6 tys. 136 złożono przez internet za pośrednictwem aplikacji e-wniosek. Agencja szacuje, że w tym roku o dopłaty w sumie ubiegać się będzie ok. 1 mln 350 tys. rolników.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki zaapelował do rolników, którzy jeszcze nie złożyli odpowiednich dokumentów w ARMiR, o jak najszybsze przekazanie wniosków.

Na płatności obszarowe w 2015 r. w Polsce przewidziano w sumie ok. 3,5 mld euro. Średnia roczna dopłata wg ARiMR wyniesie 243 euro do ha, a "aktywny" rolnik, który w swoim gospodarstwie utrzymuje zwierzęta oraz ma różnorodną produkcję rolną, może otrzymać nawet ponad 500 euro do ha.

arimr, dopłaty bezpośrednie, składanie wniosków

Agencja będzie pracować dłużej. Kończy się czas na złożenie wniosków o dopłaty

W poniedziałek, 15 czerwca kończy się termin na złożenie wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2015 rok. Przez trzy dni ARiMR będzie pracowała dłużej. Rolnicy, którzy złożą w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa...
W tym roku wprowadzono nowe zasady przyznawania dopłat bezpośrednich. Wprowadzono m.in. tzw. płatność na zazielenienie. Przysługuje ona wszystkim rolnikom, ale ci, którzy posiadają grunty orne o powierzchni ponad 10 ha, muszą zróżnicować uprawy, a uprawiający więcej niż 15 ha, muszą dodatkowo zachować obszary proekologiczne.

Gospodarstwa ekologiczne płatności za zazielenienie otrzymują automatycznie. Płatności za zazielenienie wraz z jednolitą płatnością obszarową wyniosą ok. 180 euro za ha i mogą być przyznane rolnikom do gruntów, które należały do nich 31 maja 2015 roku.

Nowym rodzajem dopłaty jest płatność dla młodych rolników. Mogą ją otrzymać osoby, które rozpoczynają samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego i które po raz pierwszy składając wniosek, nie przekroczyły 40 lat. Z tego tytułu rolnik może dodatkowo dostać 60 euro do hektara. Dopłata może być przyznawana maksymalnie przez 5 lat do powierzchni nieprzekraczającej 50 ha.

Kolejną nowością jest tzw. płatność dodatkowa. Przysługuje ona tym rolnikom, którzy posiadają grunt o powierzchni od 3,01 ha do 30 ha. Jej stawka wynosi 40 euro/ha.

Rolnik będzie mógł też otrzymać w ramach dopłat bezpośrednich tzw. płatności związane z produkcją. Przyznawane one będą rolnikom hodującym bydło, krowy, owce czy kozy oraz tym, którzy zajmują się produkcją roślinną i uprawiają buraki, ziemniaki skrobiowe, owoce miękkie, chmiel, rośliny wysokobiałkowe, pomidory, len czy konopie włókniste. Wysokość płatności zależy od rodzaju produkcji.

Przyjęta w 2013 roku reforma Wspólnej Polityki Rolnej i następujące w 2015 roku w jej wyniku zmiany w przyznawaniu dopłat bezpośrednich miały na celu wyrównanie różnic w subsydiach otrzymywanych przez rolników w poszczególnych krajach członkowskich.

Wnioski o dopłaty do 15 czerwca. Dodatkowy miesiąc się przyda

Rolnicy chwalą ministra rolnictwa za decyzję o przesunięciu terminu składania wniosków o dopłaty i jednocześnie skarżą się na skomplikowane procedury. W tym roku zamiast do 15 maja, o dopłaty bezpośrednie będzie można ubiegać się do 15...
W obecnej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020 na WPR przeznaczono ponad 408 mld euro, co stanowi blisko 38 proc. całego unijnego budżetu. Jednak wydatki na rolnictwo stopniowo będą spadać i w 2020 roku mają być o 15 proc. niższe niż w 2013 roku.

Według danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego (IERiGŻ-PIB) średnia unijna dopłata do hektara upraw wyniesie w 2015 roku ok. 240 euro za ha. W Polsce rolnicy dostaną średnio 207 euro za ha. W tej kwocie nie uwzględniono jednak płatności redystrybucyjnej, która przysługuje powyżej trzeciego hektara.

W innych krajach dopłaty kształtują się na różnym poziomie: najwyższe są na Malcie (448 euro za ha), Cyprze (429 euro za ha), w Holandii (417 euro za ha), najniższe w Chorwacji (99 euro za ha), na Łotwie (109 euro za ha), czy Rumunii (122 euro za ha) - wskazuje Instytut.

Polska należy do największych beneficjentów unijnej Wspólnej Polityki Rolnej - w perspektywie 2014-2020 na dopłaty bezpośrednie oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczono 32,1 mld euro. Więcej z kasy UE otrzymują tylko Francja (62,4 mld euro), Niemcy (43,8 mld euro), Hiszpania (42,4 mld euro) i Włochy (37,1 mld euro).

Agencja zazwyczaj przyjmowała wnioski w podstawowym terminie do 15 maja. W tym roku z powodu dużej ilości zmian Komisja Europejska zgodziła się na wydłużenie terminu o miesiąc - do 15 czerwca.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

4.05.2022-17.06.2022 - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie grup i organizacji producentów

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie

31.06.2022 – 29.05.2022 - premie dla młodych rolników

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

do 31.05.2022 - nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja br.

do 31.05.2022 - indywidualni hodowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt