Wnioski o dopłaty do 15 czerwca. Dodatkowy miesiąc się przyda

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
08-04-2015,11:20 Aktualizacja: 08-04-2015,12:45
A A A

Rolnicy chwalą ministra rolnictwa za decyzję o przesunięciu terminu składania wniosków o dopłaty i jednocześnie skarżą się na skomplikowane procedury. W tym roku zamiast do 15 maja, o dopłaty bezpośrednie będzie można ubiegać się do 15 czerwca.

Nasz kraj postanowił skorzystać z możliwości zaproponowanej przez Komisję Europejską. Phil Hogan, unijny komisarz ds. rolnictwa  wyjaśnił w komunikacie, że powodem stworzenia możliwości wydłużenia terminu przyjmowania wniosków o dopłaty są unijne opóźnienia administracyjne związane z wdrażaniem Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-20.

Jeżeli jest taka możliwość, to należy z niej skorzystać - uznał Marek Sawicki i ogłosił, że wnioski można składać miesiąc dłużej. Jednocześnie minister rolnictwa potwierdził, że nowe zasady w zakresie dopłat bezpośrednich, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej czy płatności ekologicznej, niektórym rolnikom stwarzają trudności.

Bez pomocy ani rusz

- Dodatkowy miesiąc bardzo się przyda, bo wszystko jest dosyć skomplikowane i dlatego niezbędna jest pomoc przy wypełnieniu dokumentów - przyznaje Marcin Klimek, rolnik z powiatu przysuskiego na Mazowszu. I w tym miejscu jest ważna rola doradców, którzy pomagają rolnikom w przygotowywaniu wniosków o płatności obszarowe.

Na bieżąco współpracują z ARiMR w przyjmowaniu i weryfikowaniu wniosków. - Każde powiatowe biuro Agencji utworzy stanowisko dla takich osób, które będą pomagały rolnikom w wypełnianiu formularzy - zapewnia Andrzej Gross, prezes ARiMR.

Jak pokazują statystyki, większość rolników (nawet ok. 60 proc.) składa swoje wnioski w ciągu ostatnich dwóch tygodni podstawowego terminu naboru. W tym roku nie warto jednak czekać, bo - zgodnie z zapowiedzią ministra - im szybciej zostanie złożony komplet dokumentów, tym szybciej pieniądze znajdą się na koncie. Do 3 kwietnia złożono w ARiMR 146 tys. wniosków o przyznanie płatności obszarowych.

A co z tymi, którzy nie zdążą złożyć wniosku do 15 czerwca? Spóźnialski rolnik będzie mógł to jeszcze zrobić do 10 lipca, ale wówczas należne dopłaty będą obniżane o 1 proc. za każdy roboczy dzień zwłoki.

W tym roku na dopłaty bezpośrednie jest 3,5 mld euro i należy się spodziewać, że ubiegać się o nie będzie ok. 1,3 mln rolników.

Poczta, internet, biuro

Wnioski o przyznanie płatności obszarowych można składać za pośrednictwem internetu, poczty, a także osobiście w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Urzędnicy szczególnie zachęcają do skorzystania z unowocześnionej internetowej aplikacji e-wniosek na stronie Agencji. Ta wygodna forma składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych wymaga jednak posiadania loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji.

Kto już je ma, nie musi o nie występować ponownie. W przypadku braku dostępu do systemu ARiMR, trzeba złożyć specjalny wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji.

Wnioski o przyznanie płatności obszarowych można składać również za pośrednictwem poczty wysyłając dokumenty listem poleconym.

Zazielenianie wiele zmienia

Od 2015 r. nastąpiły istotne zmiany w zasadach płatności bezpośrednich. Wprowadzona została m.in. tzw. płatność na zazielenienie. Przysługuje on zasadniczo wszystkim rolnikom. Warto jednak zwrócić uwagę, że aby ją otrzymać rolnicy, którzy posiadają grunt orne o powierzchni ponad 10 ha, muszą wprowadzić dywersyfikację upraw, a powyżej 15 ha powinni zachować obszary proekologiczne.

Gospodarstwa ekologiczne automatycznie otrzymają płatności za zazielenienie. Wysokość płatności za zazielenienie wraz z jednolitą płatnością obszarową wyniesie ok. 180 euro/ha i może być przyznana rolnikom do gruntów, które są w ich posiadaniu 31 maja br.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie