Dopłat do koni nie będzie. Unijne prawo na to nie pozwala

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
25-08-2016,8:10 Aktualizacja: 25-08-2016,9:07
A A A

Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa poinformował, że póki co nie ma możliwości uruchomienia wsparcia związanego z produkcją ukierunkowanego na sektor koni.

O objęcie tych zwierząt systemem płatności bezpośrednich po raz kolejny wystąpił do resortu rolnictwa Polski Związek Hodowców Koni. W odpowiedzi wiceminister Zarudzki podkreślił, że przepisy unijne w zakresie tego wsparcia dla rolników nie przewidują dopłat związanych z produkcją w sektorze koni.

konie, Fundację Viva, japonia, transport koni do japonii

Konie nie pojadą do Japonii. Wywóz wstrzymały protesty?

Inspekcja Weterynaryjna nie prowadzi negocjacji z Japonią na temat wysyłania koni do tego kraju, dlatego w najbliższej przyszłości nie jest tam możliwy eksport tych zwierząt. Do urzędu wpłynęło ok. 3 tys. podpisów obrońców zwierząt...

"Pragnę poinformować, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na bieżąco analizuje możliwości wprowadzenia różnego rodzaju modyfikacji w funkcjonowaniu systemu płatności bezpośrednich. Trwające prace koncentrują się na zagadnieniach, które mogą podlegać zmianom zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej. Pozostałe kwestie mogą zostać podniesione po formalnym rozpoczęciu dyskusji nad całościową zmianą bazowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Wspólnej Polityki Rolnej" - przekonuje wiceszef resortu.

Zarudzki zaznacza, że objęcie koni płatnościami związanymi z produkcją wymagałoby zmiany prawa na tym drugim szczeblu. A to wiąże się z koniecznością uzyskania zgody innych państw członkowskich na takie działania.

Wiceminister przypomina, iż w trakcie prac nad obowiązującym systemem wsparcia bezpośredniego dla rolnictwa, niektóre państwa z Polską włącznie, postulowały rozszerzenie listy sektorów produkcji objętych płatnościami (ewentualnie rezygnację z ustalania tej listy i pozostawienie poszczególnym krajom UE swobodnego wyboru wspieranych sektorów). Koncepcja ta nie znalazła jednak wystarczającego poparta i upadła.
Dni Konia Arabskiego, pride of poland, janów podlaski,karol tylenda

Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie aukcji koni

PO złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie niedopełnienia obowiązków przy organizacji aukcji koni "Pride of Poland" w Janowie Podlaskim. Doniesienie obejmuje m.in. prezesów Agencji Nieruchomości Rolnych i stadniny w...

Ryszard Zarudzki w odpowiedzi na wystąpienie PZHK podaje jeszcze jeden istotny fakt. Polska na płatności związane z produkcją w 12 sektorach wykorzystuje obecnie maksymalny limit, czyli 15 proc. rocznej krajowej koperty finansowej. Gdyby udało się zmienić unijne przepisy, przy obecnej puli wprowadzenie płatności do nowych sektorów (np. koni) oznaczałoby zmniejszenie wsparcia w innych sektorach.

"Mając na uwadze powyższe, pragnę poinformować, że obecnie nie ma możliwości uruchomienia wsparcia związanego z produkcją ukierunkowanego na sektor koni" - stwierdził wiceminister.

Polityk zaznaczył jednocześnie, że hodowcy koni mogą korzystać z innych instrumentów wsparcia, jak płatności obszarowe, rolnośrodowiskowe czy premie dla młodych rolników.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie