Do 17 sierpnia ARiMR przyjmuje wnioski na zalesianie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
23-07-2015,14:20 Aktualizacja: 23-07-2015,14:55
A A A

Jeszcze do 17 sierpnia br. można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc może być przyznana do powierzchni nie większej niż 20 ha.

Działanie "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” jest kontynuacją działań zalesieniowych realizowanych w ramach PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013 - informuje resort rolnictwa.

Ma ono na celu zwiększanie obszarów leśnych poprzez zalesianie i tworzenie terenów zalesionych na gruntach rolnych oraz innych niż rolne.

arimr, zalesianie, wnioski o pomoc

ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie wsparcia na zalesianie

15 czerwca ruszył nabór wniosków w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów", które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich...
Beneficjentami działania zalesieniowego mogą być rolnicy oraz jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw, będące właścicielami gruntów, które mają być zalesione.

Wsparcie na zalesienie stanowi jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów wykonania zalesienia w wysokości od 4 984 zł/ha do 7 624 zł/ha (w zależności od nachylenia terenu, położenia gruntów na obszarach zagrożonych erozją wodną i rodzaju użytych sadzonek) oraz pokrycia kosztów ogrodzenia (8,82 zł/mb) lub zabezpieczenia palikami (1 132 zł/ha) wypłacaną w pierwszym roku zalesienia.

W kolejnych latach (corocznie przez 5 lat) wypłacana będzie premia pielęgnacyjna jako zryczałtowana płatność z tytułu poniesionych kosztów prac pielęgnacyjnych.

Jej wysokość wynosi od 794 zł/ha/rok do 1 628 zł/ha również w zależności m.in. od nachylenia terenu, położenia gruntów na obszarach zagrożonych erozją wodną itp. oraz ochrony wykonanego zalesienia w kwocie 424 zł/ha.

Premia zalesieniowa przysługiwać będzie przez 12 lat. Stanowi ona zryczałtowaną płatność z tytułu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności rolniczej w wysokości 1 215 zł/ha.

Pomoc będzie przyznawana do powierzchni nie większej niż 20 ha. Warunkiem uzyskania wsparcia na zalesienie jest m. in. przeznaczenie gruntów do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie planu zalesienia, który zawiera m.in. informacje dotyczące składu gatunkowego zalesień, odległości między sadzonkami drzew i krzewów (więźby), liczby sadzonek na hektar oraz formy zmieszania gatunków drzew i krzewów.

Na Podkarpaciu będą zalesiać. Miliony sadzonek czekają

Ponad 23 mln sadzonek trafi w tym roku do lasów Podkarpacia ze szkółek hodowlanych Lasów Państwowych - poinformował rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek.    - Tegoroczne...
Wnioski będą poddane ocenie punktowej pod kątem spełnienia kryteriów wyboru dotyczących położenia planowanego zalesienia np. czy znajdować się ono będzie na obszarze Natura 2000; obszarach zagrożonych erozją wodną; przylega do śródlądowych wód powierzchniowych. W pierwszej kolejności wsparcie na zalesienie będzie przysługiwało tym beneficjentom, których operacje uzyskały największą sumę punktów.

Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie należy składać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wzór formularza wniosku wraz z instrukcją oraz informacją dotyczącą innych niezbędnych dokumentów, znajduje się na stronie ARiMR.

Na działanie "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" przeznaczono w PROW 2014-2020 ze środków unijnych 191,5 mln euro, co razem z wkładem krajowym daje kwotę 300 mln euro.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt