Rolnik bezpieczny w KRUS. Szykują ważną zmianę przepisów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP MediaRoom, (zac) | redakcja@agropolska.pl
23-09-2021,13:00 Aktualizacja: 23-09-2021,11:49
A A A

Rolnik podlegający ubezpieczeniu społecznemu w pełnym zakresie, który zostanie objęty innym ubezpieczeniem z tytułu np. pełnienia czynnej służby wojskowej, "nie wypadnie" już z ubezpieczenia społecznego rolników - przewiduje projekt nowej ustawy. Będzie też renta rolna za staż pracy - donosi serwis Prawo.pl.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

pieniądze, emerytura, renta, banknoty

KRUS podał ważne progi. Ich przekroczenie może kosztować rolnika

Po raz kolejny zmieniły się progi decydujące o zmniejszeniu lub nawet zawieszeniu emerytur i rent „dorabiającym” świadczeniobiorcom z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Kwoty miesięcznego przychodu z tytułu wykonywania...
Jego głównym celem jest uregulowanie kwestii związanych ze zbiegiem tytułów ubezpieczenia z rolniczego i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych.

"Nie ulega wątpliwości, że w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników obowiązuje jedna z podstawowych zasad, iż w razie posiadania innego tytułu do ubezpieczenia lub podlegania zaopatrzeniu społecznemu, obowiązek ubezpieczenia rolniczego jest wyłączony. Zatem podleganie ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu niż prowadzenie działalności rolniczej >>wyprzedza<< ubezpieczenie społeczne rolników. Zawsze, zatem pierwszeństwo ma nierolniczy tytuł do ubezpieczenia" - wyjaśniają już na wstępie uzasadnienia autorzy projektu.

Jaki sposób znalazło ministerstwo, żeby przeciwdziałać incydentalnym przerwom w ubezpieczeniu społecznym rolników? Resort rolnictwa chce rozszerzyć zakres podmiotowy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników o osoby (rolników i domowników), które równolegle z prowadzeniem działalności rolniczej posiadają tytuł do podlegania ubezpieczeniu w systemie powszechnym.

ustawa o KRUS, ubezpieczenie społeczne rolników, turnusy rehabilitacyjne dla rolników

Rolnicy i ich domownicy mają skorzystać na nowelizacji ustawy o KRUS

Możliwość kierowania emerytowanych rolników na rehabilitację, zmiana świadczeń za przebywanie na izolacji lub kwarantannie w związku z COVID-19, czy odwołanie członka Rady Rolników przez ministra w trakcie trwania kadencji - to...
Dzięki tej zmianie osoba taka nadal podlegałaby ubezpieczeniu społecznemu rolników, pomimo objęcia jej z tych tytułów innym ubezpieczeniem społecznym.

Co ważne, rolnik lub domownik będzie mógł w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia, składając w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oświadczenie o odstąpieniu od tego ubezpieczenia.

Projekt przewiduje również wprowadzenie rozwiązania analogicznego do tego, jakie obowiązuje w systemie powszechnym. A mianowicie renty rolniczej dla osób z długim stażem ubezpieczeniowym (co najmniej 25 lat), które stały się całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym oraz nie ukończyły wieku emerytalnego.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej