Chcesz zainwestować w "rolnictwo inteligentne"? Będziesz mógł dostać nawet 200 tys. zł

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
18-05-2023,13:55 Aktualizacja: 18-05-2023,13:56
A A A

Do 200 tys. zł wsparcia będzie mógł otrzymać rolnik na inwestycje w rozwiązania cyfrowe w zakresie rolnictwa 4.0 (tzw. inteligentnego) w ramach KPO - zakłada projekt rozporządzenia ministra rolnictwa, który trafił do konsultacji publicznych. Zastosowanie nowych technologii ma optymalizować produkcję rolną i chronić środowisko.

Celem projektowanego rozporządzenia jest stworzenie podstawy prawnej dla wdrożenia pomocy dla rolników w zakresie rolnictwa 4.0 w ramach Krajowego Plany Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Maszyny, sprzęt, aplikacje

Pomoc będzie dotyczyła zakupu i montażu systemów informatycznych i rozwiązań cyfrowych w zakresie rolnictwa 4.0 do obsługi procesów produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rolno-spożywczych. Obejmuje to zakup maszyn, sprzętu i oprogramowania do tych celów, w tym czujników, sprzętu informatycznego i aplikacji oprogramowania komputerowego, płatne z góry opłaty za patenty i licencje.

sztuczna inteligencja w rolnictwie, Intel, Henryk Kowalczyk, Bartosz Ciepluch

Sztuczna inteligencja przyspieszy rozwój rolnictwa

Firma Intel zorganizuje w szkołach podległych resortowi rolnictwa programy szkoleniowe poświęcone zastosowaniu sztucznej inteligencji w rolnictwie. Porozumienie o współpracy podpisali Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa i Bartosz Ciepluch,...

Autorzy projektu wskazują, że wdrażanie przez rolników i korzystanie z rozwiązań rolnictwa 4.0 (tj. rolnictwa inteligentnego, precyzyjnego) umożliwi zarówno optymalizację procesów technologicznych, jak też pozwoli zredukować zagrożenia dla środowiska związane z intensywną produkcją rolniczą.

Projekt rozporządzenia określa m.in. warunki udzielania wsparcia, szczegółowe wymagania dotyczące odbiorcy tej pomocy i rodzaju prowadzonej przez niego działalności, wysokość i poziom wsparcia, warunki i tryb składania wniosku o objęcie wsparciem. Dofinansowania będzie udzielała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wsparcie może dostać osoba pełnoletnia, ubezpieczona w KRUS w pełnym wymiarze, która ma nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów i gospodarstw rolnych.

Limit pomocy - 200 tys. zł

Zgodnie z projektem wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie dłużej niż do dnia 30 września 2025 r. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 80 proc. tych kosztów kwalifikowanych dla wnioskodawców prowadzących produkcję ekologiczną oraz dla tzw. młodego rolnika (dla tych, którzy nie skończyli 40 lat), a do wysokości 65 proc. dla pozostałych rolników.

Politechnika Białostocka, Samasz, inteligentne maszyny rolnicze

Politechnika pomoże stworzyć inteligentne rolnicze maszyny

Inteligentne rolnicze maszyny, które będą pomagać rolnikowi w efektywniejszej pracy i zbiorach - powstaną w ramach projektu konsorcjum firmy SaMasz, Klastra Obróbki Metali oraz Politechniki Białostockiej. Projekt badawczo-rozwojowego...

Limit pomocy wynosi 200 tys. zł, a minimalna kwota wsparcia to 15 tys. zł. Jeżeli wnioskodawca wystąpi o przyznanie zaliczki, może być ona udzielona do wysokości 50 proc. wartości wsparcia.

"Oczekiwanym efektem wejścia w życia projektowanego rozporządzenia będzie wzrost liczby gospodarstw rolnych wykorzystujących rozwiązania rolnictwa 4.0 (...)" - poinformowano w uzasadnieniu.

W opinii resortu rolnictwa, "pomoc finansowa pozwoli na modernizację, a tym samym dostosowanie prowadzonej działalności do założeń i wymogów unijnych strategii na rzecz zmniejszania wpływu na środowisko, co przyczyni się do zachowania konkurencyjności wspartych gospodarstw na jednolitym rynku UE"

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich