Chcesz dostać nadzwyczajne wsparcie? Zaktualizuj dane

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
11-02-2016,12:15 Aktualizacja: 11-02-2016,13:03
A A A

Agencja Rynku Rolnego przypomina producentom świń i mleka, którzy będą ubiegać się o nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny o obowiązku aktualizacji danych posiadaczy zwierząt oraz zgłoszeń zwierząt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

ARR będzie udzielała pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych na podstawie danych z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt prowadzonego przez ARiMR. W przypadku braku aktualnych informacji wnioski zostaną odrzucone.

biomin, forum, trzoda chlewna, ASF

Świnie mogą być zdrowe. Wszystko w rękach hodowców

Zdrowie trzody chlewnej w kontekście żywienia oraz profilaktyki było tematem przewodnim Biomin Forum, które 4 lutego odbyło się w Serocku w woj. mazowieckim. Spotkanie zgromadziło 120 uczestników wśród których byli...

Producenci mleka i świń będą mogli składać dokumenty od 18 lutego do 18 marca w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby producenta, bądź wysłać je pocztą. O terminie złożenia wysłanego wniosku będzie decydowała data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje o nadzwyczajnej pomocy dla producentów świń i mleka zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 22 stycznia w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
WAŻNE TERMINY

15.03 - 17.05.2021 wnioski obszarowe w kampanii 2021 r. - zobacz więcej

29.03 - 16.05.2021 nabór wniosków - tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych -- zobacz więcej

31.03.2021- 29.05.2021 nabór wniosków - premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw - zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów