Beneficjenci programów unijnych będą mogli otrzymać prefinansowanie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
01-02-2023,14:20 Aktualizacja: 01-02-2023,14:26
A A A

Do prac rządowych trafił projekt rozporządzenie ministra rolnictwa, na podstawie którego beneficjenci programów unijnych będą mogli otrzymać prefinansowanie dla zaplanowanych projektów.

Rozporządzenie w sprawie wyprzedzającego finansowania pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027" odnosi się do uchwalonej w styczniu ustawy o finansowaniu właśnie WPR 2023-2027".

Modernizacja gospodarstw rolnych, PROW 2014-2020, nawadnianie gospodarstw, zielona energia, wsparcie dla rolnictwa

Nabory w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych"

Rolnicy, którzy planują w gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii mogą już ubiegać się o wsparcie finansowe - podała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabory...

Pomoc finansowa w ramach PS wypłacana jest głównie w formie refundacji poniesionych wydatków. Do czasu otrzymania środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa potencjalni beneficjenci zobowiązani są do ponoszenia wydatków związanych z realizacją inwestycji z własnych środków, w tym również z kredytów bankowych.

W Planie proponuje się znaczne rozszerzenie zakresu interwencji, w ramach których możliwe będzie skorzystanie z tego mechanizmu wsparcia. Uprawnieni do wnioskowania o wyprzedzające finansowanie będą beneficjenci wszystkich interwencji PS WPR, w których współfinansowanie krajowe pochodzi ze środków budżetu państwa, z wyjątkiem interwencji obszarowych.

Potencjalnie mogą to być beneficjenci takich interwencji jak: inwestycje w gospodarstwach rolnych podnoszące konkurencyjność; zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF; w OZE, przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu; poprawiające dobrostan bydła i świń czy inwestycje w rozwój małych gospodarstw czy w programie LEADER.

PROW 2014-2020, Krzysztof Ciecióra, sejmowa komisja rolnictwa, Kazimierz Plocke, Stefan Krajewski

Resort przyznaje, że są trudności z wydatkowaniem środków z PROW 2014-2020

Nadchodzi wielkimi krokami nowa tzw. perspektywa finansowa UE, w tym także dla rolnictwa. Jednocześnie trwa rozdysponowywanie środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Jaki procent puli został już wykorzystany?...

Środki będą wypłacane we wnioskowanej wysokości, nie wyższej jednak niż wysokość wkładu krajowego kwoty przyznanej pomocy. Pieniądze mogą być wypłacone beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu przez niego zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco) składanego wraz z deklaracją wekslową, do dnia rozliczenia środków. W przypadku kwot pomocy powyżej 2 mln zł potrzebne będą dodatkowe zabezpieczenia pomocy.

Szacuje się, że w formie wyprzedzającego współfinansowania krajowego z budżetu państwa ARiMR wypłaci beneficjentom PS WPR w latach 2023-2027 środki w kwotach ponad 4 mld zł. Przy założeniu, że średni poziom współfinansowania krajowego z budżetu państwa dla tych interwencji wynosi 45 proc. kwoty przyznanej pomocy, a z pomocy skorzysta 75 proc. beneficjentów.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej