Nabory w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych"

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
31-01-2023,13:30 Aktualizacja: 31-01-2023,13:33
A A A

Rolnicy, którzy planują w gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii mogą już ubiegać się o wsparcie finansowe - podała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nabory wniosków są prowadzone w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" z PROW 2014-2020.

Związek Województw RP, PROW 2014-2020, inwestycje drogowe

Projekty "wodne" z PROW zagrożone? Samorządy gotowe przejąć środki m.in. na drogi

Zarząd Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej z niepokojem obserwuje stan przygotowania projektów planowanych do realizacji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach "Zarządzania zasobami wodnymi" PROW...

Wsparcie w obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie) będzie przyznawane rolnikom w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej do zrealizowania inwestycji. Mogą nią być: wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej czy ulepszenie instalacji nawadniającej połączone z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Wysokość pomocy wynosi 100 tys. zł, a poziom wsparcia to 60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku inwestycji realizowanej przez tzw. młodego rolnika lub 50 proc. w pozostałych przypadkach. Limit nie łączy się z tymi w pozostałych obszarach finansowanych w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych", czyli A (produkcja prosiąt), B (produkcja mleka krowiego), C (produkcja bydła mięsnego), D (innowacje) oraz F (zielona energia) - zaznaczono w komunikacie.

W ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" ARiMR uruchomiła też nowy obszar pomocy - Zielona energia w gospodarstwie (obszar F). W tym przypadku rolnicy mogą otrzymać wsparcie na instalację paneli fotowoltaicznych na dachach, pod warunkiem, że nie są wykonane z azbestu, oraz jeżeli urządzenia objęte pomocą będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych. Dofinansowaniem objęta będzie również instalacja pomp ciepła.

Nadzwyczajne wsparcie dla producentów świń, trzoda chlewna, ARiMR, wojna w Ukrainie, wsparcie dla  hodowców

Nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Od 18 do 31 stycznia hodowcy świń, którzy ponieśli straty z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę będą mogli ubiegać się o nadzwyczajne tymczasowe wsparcie - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest to zupełnie nowy...

Produkcja prądu przez urządzenia objęte dofinansowaniem ma być dostosowana do zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie, a ich całkowita moc nie może przekroczyć 50 kW, przy czym wykorzystanie mocy przypadające na budynki mieszkalne jednorodzinne nie może przekroczyć 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20 proc. całkowitej mocy urządzeń.

Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których należą m.in. koszty: zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do montażu tych urządzeń czy zakupu pomp ciepła.

Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Podobnie jak w obszarze nawadniania w gospodarstwie, tak i w przypadku inwestycji w zielone źródła energii, standardowy poziom wsparcia to 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. młodego rolnika 60 proc. Limit wykorzystany w obszarze F nie łączy się z tymi w pozostałych obszarach finansowanych w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych".

Wnioski w obu obszarach (E - nawadnianie i F - zielona energia) będzie można składać  do 1 marca. Dokumenty przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji.

Wniosek o przyznanie pomocy można dostarczyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej. Dokumenty można też złożyć przez elektroniczną skrzynkę podawczą.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej