ASF. Hodowcy świń znów mogą ubiegać się o nieoprocentowane pożyczki

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: MRiRW, (em) | redakcja@agropolska.pl
03-04-2018,10:20 Aktualizacja: 03-04-2018,10:46
A A A

ARiMR wznowiła podopisywanie umów o nieoprocentowane pożyczki, na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem działalności rolniczej na niektórych obszarach.

Chodzi o tereny zapowietrzone lub zagrożone w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowione zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

główny lekarz weterynarii, program bioasekuracji, afrykański pomór świń, dokumenty

Bioasekuracja w związku ASF. Mamy wzory dokumentów

Hodowcy trzody chlewnej mają wiele pytań dotyczących prowadzenia dokumentacji w związku z obowiązkowym programem bioasekuracji. Dlatego główny lekarz weterynarii opracował dokumenty, które mogą być im pomocne. Program bioasekuracji od...

Pożyczki są udzielane na okres do 10 lat, a ich wysokość nie może przekroczyć kwoty nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych producentów świń i kwoty:

  • 50 000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. utrzymywanych było średniorocznie do 50 świń
  • 100 000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. utrzymywanych było średniorocznie 50-100 świń
  • 300 000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. utrzymywanych było średniorocznie 100-500 sztuk świń
  • 500 000 zł siedzibę stada, w której w 2016 r. utrzymywanych było średniorocznie 500-1 000 sztuk świń
  • 1 000 000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 1 000 sztuk świń

Pożyczka udzielana jest na wniosek producenta świń złożony do kierownika biura powiatowego agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia obowiązywania ograniczeń w handlu świniami związanych z wyznaczeniem wymienionych obszarów na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement