25 miliardów euro na realizację Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
17-01-2023,14:15 Aktualizacja: 17-01-2023,14:26
A A A

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, który stwarza ramy prawne dla jego realizacji - poinformowała Kancelaria Prezesa RM. Polska ma na ten cel 25 mld euro.

Projekt został przygotowany przez MRiRW. Dzięki jego wdrożeniu Polska będzie mogła ubiegać się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

PROW 2014-2020, Podlaska Izba Rolnicza, KRIR, gospodarstwa mleczarskie

Jest pomysł na resztę środków z PROW. Chodzi o modernizację tych gospodarstw

Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej wnioskuje o takie przesunięcia środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które pozwolą na możliwie najbardziej racjonalne rozdysponowanie niewykorzystanych do tej pory...

Wsparcie skierowane będzie głównie do rolników, ale także do innych mieszkańców obszarów wiejskich, przedsiębiorców oraz samorządów.

Na realizację Planu Strategicznego składa się: wsparcie w kwocie 17,3 mld euro w ramach I filaru Wspólnej Polityki Rolnej (dopłaty bezpośrednie) oraz 4,7 mld euro w ramach II filaru WPR na wsparcie obszarów wiejskich. W przypadku II filaru oprócz środków UE przewiduje się także współfinansowanie krajowe w wysokości ponad 3,2 mld euro, co daje łącznie ponad 7,9 mld euro środków publicznych na ten cel.

Od 2023 r. większość wsparcia w ramach unijnej Wspólnej Polityki Rolnej dostępna będzie w ramach Planu Strategicznego, w tym wszystkie płatności objęte Zintegrowanym Systemem Zarządzania i Kontroli (IACS), w szczególności płatności bezpośrednie.

Ponadto chodzi o wsparcie: dla sektora owoców i warzyw oraz dla sektora pszczelarskiego; inwestycyjne i premie dla młodych rolników; rozwoju różnych form współpracy, w tym LEADER; m.in. szkoleń, doradztwa oraz zarządzania ryzykiem.

Nadzwyczajne wsparcie dla producentów świń, trzoda chlewna, ARiMR, wojna w Ukrainie, wsparcie dla  hodowców

Nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Od 18 do 31 stycznia hodowcy świń, którzy ponieśli straty z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę będą mogli ubiegać się o nadzwyczajne tymczasowe wsparcie - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest to zupełnie nowy...

W zależności od interwencji pomoc w ramach Planu Strategicznego będzie przyznawana: w drodze decyzji administracyjnej (w szczególności płatności objęte IACS) lub na podstawie umowy o przyznaniu pomocy (dotyczy to w głównie wsparcia sektorowego i inwestycyjnego oraz premii dla młodych rolników).

Pomoc będzie udzielana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z wyjątkiem niektórych interwencji, w przypadku których wsparcia będą udzielać samorządy województw.

Składanie wniosków o pomoc w ramach Planu Strategicznego oraz ich rozpatrywanie odbywać się będzie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ARiMR. Tam będzie też prowadzona korespondencja w sprawie oraz zawieranie umów o przyznaniu pomocy. W przypadku pomocy m.in. w ramach płatności bezpośrednich korespondencja elektroniczna z ARiMR będzie prowadzona tylko wtedy, gdy wnioskodawca wyrazi na to zgodę.

Możliwość składania wniosków i prowadzenia korespondencji za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR będzie dotyczyć także mechanizmów wsparcia i spraw, które nie są objęte Planem Strategicznym (m.in. ewidencja producentów, koła gospodyń wiejskich, system identyfikacji i rejestracji zwierząt) jeżeli wnioskodawca wyrazi na to zgodę.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie