Nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: ARiMR (em) | redakcja@agropolska.pl
15-01-2023,10:00 Aktualizacja: 14-01-2023,19:22
A A A

Od 18 do 31 stycznia hodowcy świń, którzy ponieśli straty z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę będą mogli ubiegać się o nadzwyczajne tymczasowe wsparcie - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jest to zupełnie nowy rodzaj pomocy finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie skierowane jest do rolników prowadzących działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli świń, samodzielnie bądź z małżonkiem, jeżeli:

tuczniki, cena tuczników, wieprzowina, mięso wieprzowe, tuczniki w Niemczech, VEZG, żywiec wieprzowy, świnie

VEZG 11 stycznia. Cena bez zmian

Cena świń na niemieckiej dużej giełdzie VEZG do 18 stycznia pozostanie bez zmian. Już 7. tydzień z rzędu będzie ona wynosić 2 euro za kg wbc. Cena tuczników w notowaniach VEZG z 11 stycznia pozostała na poziomie 2,00 euro za kg wbc. W...

  • do 15 maja 2022 r. zgłosili do rejestru IRZ co najmniej 10 zwierząt tego gatunku, urodzonych w siedzibie stada między 1 kwietnia 2021 r. a 31 marca 2022 r.
  • do 18 stycznia 2023 r. zgłosili oznakowanie przynajmniej 1 zwierzęcia tego gatunku, które urodziło się od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Potencjalni beneficjenci muszą ponadto spełniać jeden z warunków:

  • prowadzą produkcję ekologiczną
  • otrzymali pomoc w ramach "Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego" na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. i taki wniosek złożyli też w 2022 roku
  • otrzymali płatność za zazielenienie na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. i złożyli w 2022 r. wniosek o przyznanie tej płatności. W przypadku gdy grunty orne stanowią mniej niż 10 hektarów, to we wnioskach złożonych w 2021 r. i 2022 r. powinny zostać zadeklarowane co najmniej dwie różne uprawy, a uprawa główna w tych latach nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych
  • zrealizowali inwestycje związane z ochroną środowiska lub zachowaniem klimatu w ramach premii dla młodych rolników lub środków na "Restrukturyzację małych gospodarstw" oraz spełniają warunki określone w decyzjach przyznających takie wsparcie
  • zrealizowali operacje prośrodowiskowe związane z "Modernizacją gospodarstw rolnych" oraz realizują wynikające z tego zobowiązania
  • zrealizowali przedsięwzięcie w ramach "Inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" oraz realizują zobowiązania z tym związane
  • wytwarzają w swoim gospodarstwie rolnym energię elektryczną z odnawialnego źródła energii
  • realizowali w swoim gospodarstwie inwestycję polegającą na wykonaniu stawu lub urządzenia wodnego do ujmowania wód powierzchniowych

W projekcie rozporządzenia zapisano, że wysokość pomocy będzie zależała od liczby zgłoszonych świń. Np. jeżeli rolnik zgłosił do rejestru co najmniej 10 sztuk, wsparcie wyniesie 2,4 tys. zł, a w przypadku 600 sztuk - 70 tys. zł. Pomoc może być przyznana tylko raz i nie może przekroczyć 15 tys. euro.

Wnioski będą przyjmowane od 18 do 31 stycznia drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ARiMR.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej