Nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: ARiMR (em) | redakcja@agropolska.pl
15-01-2023,10:00 Aktualizacja: 14-01-2023,19:22
A A A

Od 18 do 31 stycznia hodowcy świń, którzy ponieśli straty z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę będą mogli ubiegać się o nadzwyczajne tymczasowe wsparcie - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jest to zupełnie nowy rodzaj pomocy finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie skierowane jest do rolników prowadzących działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli świń, samodzielnie bądź z małżonkiem, jeżeli:

tuczniki, cena tuczników, wieprzowina, mięso wieprzowe, tuczniki w Niemczech, VEZG, żywiec wieprzowy, świnie

VEZG 11 stycznia. Cena bez zmian

Cena świń na niemieckiej dużej giełdzie VEZG do 18 stycznia pozostanie bez zmian. Już 7. tydzień z rzędu będzie ona wynosić 2 euro za kg wbc. Cena tuczników w notowaniach VEZG z 11 stycznia pozostała na poziomie 2,00 euro za kg wbc. W...

  • do 15 maja 2022 r. zgłosili do rejestru IRZ co najmniej 10 zwierząt tego gatunku, urodzonych w siedzibie stada między 1 kwietnia 2021 r. a 31 marca 2022 r.
  • do 18 stycznia 2023 r. zgłosili oznakowanie przynajmniej 1 zwierzęcia tego gatunku, które urodziło się od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Potencjalni beneficjenci muszą ponadto spełniać jeden z warunków:

  • prowadzą produkcję ekologiczną
  • otrzymali pomoc w ramach "Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego" na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. i taki wniosek złożyli też w 2022 roku
  • otrzymali płatność za zazielenienie na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. i złożyli w 2022 r. wniosek o przyznanie tej płatności. W przypadku gdy grunty orne stanowią mniej niż 10 hektarów, to we wnioskach złożonych w 2021 r. i 2022 r. powinny zostać zadeklarowane co najmniej dwie różne uprawy, a uprawa główna w tych latach nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych
  • zrealizowali inwestycje związane z ochroną środowiska lub zachowaniem klimatu w ramach premii dla młodych rolników lub środków na "Restrukturyzację małych gospodarstw" oraz spełniają warunki określone w decyzjach przyznających takie wsparcie
  • zrealizowali operacje prośrodowiskowe związane z "Modernizacją gospodarstw rolnych" oraz realizują wynikające z tego zobowiązania
  • zrealizowali przedsięwzięcie w ramach "Inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" oraz realizują zobowiązania z tym związane
  • wytwarzają w swoim gospodarstwie rolnym energię elektryczną z odnawialnego źródła energii
  • realizowali w swoim gospodarstwie inwestycję polegającą na wykonaniu stawu lub urządzenia wodnego do ujmowania wód powierzchniowych

W projekcie rozporządzenia zapisano, że wysokość pomocy będzie zależała od liczby zgłoszonych świń. Np. jeżeli rolnik zgłosił do rejestru co najmniej 10 sztuk, wsparcie wyniesie 2,4 tys. zł, a w przypadku 600 sztuk - 70 tys. zł. Pomoc może być przyznana tylko raz i nie może przekroczyć 15 tys. euro.

Wnioski będą przyjmowane od 18 do 31 stycznia drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ARiMR.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie