Jest pomysł na resztę środków z PROW. Chodzi o modernizację tych gospodarstw

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
17-01-2023,8:05 Aktualizacja: 17-01-2023,8:08
A A A

Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej wnioskuje o takie przesunięcia środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które pozwolą na możliwie najbardziej racjonalne rozdysponowanie niewykorzystanych do tej pory unijnych dotacji.

W ocenie Izby bardzo dobrym pomysłem będzie zabranie środków pozostałych w ramach PROW 2014-2020 z tych działań, które nie cieszą się wśród rolników popularnością i zabezpieczenie ich na modernizację gospodarstw mleczarskich oraz poprawę dobrostanu zwierząt, a w szczególności właśnie bydła mlecznego.

Nadzwyczajne wsparcie dla producentów świń, trzoda chlewna, ARiMR, wojna w Ukrainie, wsparcie dla  hodowców

Nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Od 18 do 31 stycznia hodowcy świń, którzy ponieśli straty z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę będą mogli ubiegać się o nadzwyczajne tymczasowe wsparcie - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest to zupełnie nowy...

"Obecnie hodowla bydła mlecznego, najważniejszego działu rolnictwa w kraju, stoi przed nowymi wymaganiami. Przed hodowcami stawia się coraz wyżej poprzeczkę. Ogromne koszty produkcji oraz rosnące wymagania dotyczące ilości i jakości produktów mlecznych, a przede wszystkim dobrostanu zwierząt i warunków ich chowu, wymuszają stałą potrzebę trzymania ręki na pulsie i bacznego obserwowania zarówno branży, jak i całego rynku mleczarskiego" - pisze Grzegorz Leszczyński, prezes PIR który skierował wniosek do realizacji przez Krajową Radę Izb Rolniczych.

Jak dodaje, hodowla krów mlecznych jest dziedziną, w której cały czas pojawiają się nowe trendy i oczekiwania. A przed selekcją bydła mlecznego stoją nowe wymagania, które będą miały duży wpływ na jej kierunek w najbliższych latach.

"Biorąc pod uwagę poziom genetyczny populacji bydła, konieczne jest zwiększenie postępu genetycznego w celu poprawy jakości hodowlanej, a w tym m.in. płodności, odporności na schorzenia i choroby, jak również konieczność wprowadzenia nowych cech związanych z wykorzystaniem paszy, produkcji gazów cieplarnianych oraz adaptacji do zmian środowiskowych" - czytamy w wystąpieniu podlaskiego samorządu rolniczego.

To wszystko jest kapitałochłonne i wymaga ogromnych nakładów pieniężnych, więc Izba proponuje przesunięcia w PROW i sugeruje taką realokację środków finansowych, by możliwie najlepiej dopasować budżety poszczególnych instrumentów do rzeczywistych potrzeb zgłaszanych przez rolników, będących wnioskodawcami.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej