Jest pomysł na resztę środków z PROW. Chodzi o modernizację tych gospodarstw

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
17-01-2023,8:05 Aktualizacja: 17-01-2023,8:08
A A A

Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej wnioskuje o takie przesunięcia środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które pozwolą na możliwie najbardziej racjonalne rozdysponowanie niewykorzystanych do tej pory unijnych dotacji.

W ocenie Izby bardzo dobrym pomysłem będzie zabranie środków pozostałych w ramach PROW 2014-2020 z tych działań, które nie cieszą się wśród rolników popularnością i zabezpieczenie ich na modernizację gospodarstw mleczarskich oraz poprawę dobrostanu zwierząt, a w szczególności właśnie bydła mlecznego.

Nadzwyczajne wsparcie dla producentów świń, trzoda chlewna, ARiMR, wojna w Ukrainie, wsparcie dla  hodowców

Nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Od 18 do 31 stycznia hodowcy świń, którzy ponieśli straty z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę będą mogli ubiegać się o nadzwyczajne tymczasowe wsparcie - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest to zupełnie nowy...

"Obecnie hodowla bydła mlecznego, najważniejszego działu rolnictwa w kraju, stoi przed nowymi wymaganiami. Przed hodowcami stawia się coraz wyżej poprzeczkę. Ogromne koszty produkcji oraz rosnące wymagania dotyczące ilości i jakości produktów mlecznych, a przede wszystkim dobrostanu zwierząt i warunków ich chowu, wymuszają stałą potrzebę trzymania ręki na pulsie i bacznego obserwowania zarówno branży, jak i całego rynku mleczarskiego" - pisze Grzegorz Leszczyński, prezes PIR który skierował wniosek do realizacji przez Krajową Radę Izb Rolniczych.

Jak dodaje, hodowla krów mlecznych jest dziedziną, w której cały czas pojawiają się nowe trendy i oczekiwania. A przed selekcją bydła mlecznego stoją nowe wymagania, które będą miały duży wpływ na jej kierunek w najbliższych latach.

"Biorąc pod uwagę poziom genetyczny populacji bydła, konieczne jest zwiększenie postępu genetycznego w celu poprawy jakości hodowlanej, a w tym m.in. płodności, odporności na schorzenia i choroby, jak również konieczność wprowadzenia nowych cech związanych z wykorzystaniem paszy, produkcji gazów cieplarnianych oraz adaptacji do zmian środowiskowych" - czytamy w wystąpieniu podlaskiego samorządu rolniczego.

To wszystko jest kapitałochłonne i wymaga ogromnych nakładów pieniężnych, więc Izba proponuje przesunięcia w PROW i sugeruje taką realokację środków finansowych, by możliwie najlepiej dopasować budżety poszczególnych instrumentów do rzeczywistych potrzeb zgłaszanych przez rolników, będących wnioskodawcami.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie