XLVII edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2023/2024

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zl) | redakcja@agropolska.pl
15-09-2023,9:05 Aktualizacja: 15-09-2023,15:15
A A A

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych poinformował o terminach, w których odbędą się poszczególne etapy XLVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w roku szkolnym 2023/2024.

Zawody I stopnia (szkolne) zostały zaplanowane na 20-21 października 2023 r. Zawody II stopnia (okręgowe) 12-13 kwietnia 2024 r., a wielki finał, czyli zawody III stopnia (centralne) 24-25 maja 2024 r.

Adresatami olimpiady są uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.

Uczniowie w XLVII edycji będą startować w następujących 8 blokach tematycznych: agrobiznes, architektura krajobrazu, leśnictwo, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca oraz weterynaria.

Najlepsi olimpijczycy nagrodzeni [DUŻO ZDJĘĆ]

Kilkaset osób wzięło udział w uroczystym zakończeniu eliminacji centralnych XLVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, które odbyło się w niedzielę 28 maja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.   W...

Każdy uczestnik odpowiada na 60 pytań testowych. Grupa uczestników tego samego bloku tematycznego otrzymuje zestaw jednobrzmiących pytań. Ich ocena: odpowiedź prawidłowa - 1 pkt. odpowiedź nieprawidłowa - 0 pkt.

Łącznie za poprawne odpowiedzi części teoretycznej (test) uczestnik może otrzymać 60 punktów.

Podczas zadań praktycznych  każdy  uczestnik  otrzymuje trzy zadania. Za każde z nich można uzyskać do 20 pkt. (w sumie 60 pkt.). W ocenie umiejętności brane są pod uwagę następujące kryteria: prawidłowość wykonania zadania, dokładność, sprawność, uzasadnienie teoretyczne, organizacja, czas, bhp.

W ocenie I i II stopnia uczestnicy mogą uzyskać w eliminacjach pisemnych i z zadań praktycznych łącznie 120 punktów.

Laureaci i finaliści Olimpiady. Zgodnie z art. 44 zzze ustawy z 7 września 1991 r o systemie oświaty, są zwolnieni z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego, zgodnie z komunikatem w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy, ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Organizatorem zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Patronem medialnym XLVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA oraz multiportal agropolska.pl.

Testy z poprzednich edycji znajdują się tutaj.

W przygotowaniu do OWiUR pomocne będą książki i czasopisma dostępne w sklepie.

 

Poleć
Udostępnij