Zakłady Azotowe "Puławy" ograniczą emisję szkodliwych tlenków azotu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
02-12-2018,14:05 Aktualizacja: 02-12-2018,14:08
A A A

Udostępnienie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ponad 50 mln zł niskooprocentowanej pożyczki pozwoli Zakładom Azotowym "Puławy" zadbać bardziej o stan powietrza.

Umowa na realizację projektu pn. Modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2 w celu redukcji emisji NOx została podpisana przez Artura Michalskiego, wiceprezesa NFOŚiGW oraz Krzysztofa Bednarza, prezesa GA ZA Puławy SA.

azoty puławy, grupa azoty, puławy, Jacek Janiszek, produkcja nawozów

Azoty Puławy zainwestują miliard złotych w produkcję nawozów

Grupa Azoty Puławy do 2021 roku przeznaczy ponad 1,1 mld zł na inwestycje w segmencie nawozów. Dzięki rozbudowie i modernizacji instalacji kwasu azotowego oraz budowie nowej linii produkcyjnej zwiększy się oferta dla rolników. -...

Preferencyjna pożyczka udzielona beneficjentowi ze środków własnych NFOŚIGW wyniesie 52 500 000 zł. Beneficjent z kolei zaangażuje środki własne w wysokości 31 627 900 zł. Całkowity koszt projektu opiewa na kwotę 84 127 900 zł - informuje fundusz w komunikacie.

W ramach inwestycji zostanie wykonana kompleksowa modernizacja wspomnianego kotła, która zapewni zmniejszenie emisji tlenków azotu w spalinach do poziomu 150 mg/mu3 z wykorzystaniem metody selektywnej, katalitycznej redukcji tlenków azotu (SCR). Instalacja ma być przystosowana do dalszej redukcji NOx do poziomu 50 mg/mu3.

Dodatkowo w ramach projektu przewiduje się wdrożenie systemów pozwalających na optymalne sterowanie podawaniem paliwa oraz powietrza do kotła, co pozwoli na pierwotną redukcję emisji.

Dzięki modernizacji kotła parowego emisji tlenków azotu ma zostać ograniczona o 287 Mg/rok (z 1971 Mg/rok do 1684 Mg/rok). Ten efekt ekologiczny ma być osiągnięty do końca czerwca 2021 r.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej