Wyniki finansowe Feerum pod presją dofinansowania dla klientów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
06-12-2016,7:55 Aktualizacja: 06-12-2016,21:45
A A A

Przychody Feerum ze sprzedaży w trzech pierwszych kwartałach bieżącego roku wyniosły prawie 34 mln zł i były o 64,1 proc. niższe niż przed rokiem. Wynik EBITDA osiągnął poziom ponad 5,2 mln zł (14,9 mln zł rok wcześniej).  

Na poziomie operacyjnym oraz netto spółka - jeden z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych - zanotowała stratę w wysokości odpowiednio 1,9 i 1,6 mln zł. 

feerum, elewatory zbożowe, zboża, przychody ze sprzedaży

Wyniki finansowe Feereum pod presją unijnych funduszy

Spółka Feerum S.A., jeden z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2016 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 24,4 mln zł, czyli spadły o...

Feerum dysponuje jednak obecnie portfelem zamówień obejmującym 24 umowy o wartości ponad 38,4 mln zł z terminem realizacji w 2016 i 2017 roku. W związku z przesunięciem przyznawania dofinansowania unijnego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla kluczowych klientów poziom ten przejściowo zmniejszył się.

Są już jednak pierwsze pozytywnie rozpatrzone wnioski, których efektem są zawarte umowy o przyznaniu pomocy publicznej kluczowym beneficjentom. W najbliższym kwartale spodziewać się więc można odzwierciedlenia tego faktu w portfelu zamówień, który ze strony klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę jest na poziomie około 65 mln zł. Portfel z terminem realizacji 2017-2018 obejmuje projekty o wartości 235 mln zł.

Spółka zwiększyła w ostatnim czasie - jak podaje w wydanym komunikacie - "zaangażowanie w aktywności sprzedażowej na Litwie i Ukrainie". Perspektywiczne wydają się także rynki czeski, słowacki, krajów bałtyckich oraz rumuński i mołdawski. Firma złożyła także pierwsze oferty w Rosji i Kazachstanie.  

Na lata 2016-2018 Feerum zapowiedziało realizację planu inwestycyjnego o wartości 6 mln zł. Obejmuje on prace badawczo-rozwojowe nad lekkimi, ortotropowymi konstrukcjami silosów, rozbudowę parku maszynowego, a także modernizację hali produkcyjnej. W trzech kwartałach br. poniesione nakłady wyniosły 1,7  mln zł. W latach 2013-2016 spółka otrzymała dotacje unijne w kwocie ponad 25 mln zł.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
WAŻNE TERMINY

25.05.2021-25.06.2021 dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów zobacz więcej

28.05.2021 - 30.06.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej