Platforma DataConnect już działa

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (ala) | redakcja@agropolska.pl
02-11-2020,15:30 Aktualizacja: 02-11-2020,16:08
A A A
Od teraz możliwa jest wymiana danych o pracy maszyn między rozwiązaniami firmy Claas, 365FarmNet i John Deere. Wkrótce do platformy DataConnect dołączą nowi partnerzy. 
 
DataConnect umożliwia wymianę istotnych danych nt. maszyn, dzięki dostępowi do wszystkich informacji dotyczących floty - obejmującej maszyny różnych producentów - na jednej wybranej przez siebie platformie. 
 
Poprzednio dostęp do tych informacji był utrudniony i wymagał korzystania z oddzielnych portali internetowych lub platform udostępnianych przez poszczególnych producentów, co wiązało się z koniecznością wielokrotnego wykonywania tych samych czynności. 
 
Moje Mapy na platformie 365FarmNet

365FarmNet – platforma uruchamia trzy nowe funkcjonalności

Analiza nawożenia na danym polu, w gospodarstwie, jak i poniesionych w związku z tym kosztów jest obecnie możliwa dzięki kolejnym, bezpłatnym funkcjonalnościom platformy 365FarmNet. Firma 365FarmNet stworzyła dwa nowe rozwiązania,...
Struktura rozwiązania opartego na bezpośrednim połączeniu chmur, umożliwia bezproblemowy i zautomatyzowany przepływ danych bez udziału klienta. Wymiana danych w czasie rzeczywistym pozwala na podgląd informacji (na żywo) o całej flocie maszyn. Co więcej, DataConnect nie wymaga dodatkowego sprzętu, ani dodatkowych składników oprogramowania i zapewnia bezpieczną obsługę danych. 
 
Dzięki nowemu podejściu, klienci mogą wyświetlać pięć różnych rodzajów danych związanych z pracą maszyn: 
 
- bieżącą pozycję maszyny, 
- historyczną pozycję maszyny, 
- poziom paliwa w zbiorniku, 
- stan maszyny na polu, 
- prędkość jazdy maszyny. 
 
Klient może wybrać preferowaną przez siebie firmową platformę cyfrową, na której wyświetlane będą wszystkie dane. Po nawiązaniu połączenia, na ekranie automatycznie pojawią się także informacje o maszynach innych producentów. 
 
Pojazdy wyświetlane są w postaci ikon, w kolorach, odpowiadających poszczególnym markom lub widoczne są w polu informacji - ikony. W późniejszym terminie zostaną dodani kolejni partnerzy oraz pojawią się dodatkowe funkcje. 
 

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie