Niedziele handlowe od 1 czerwca do 30 września

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Krzysztof Płocki | krzysztof.plocki@rpt.pl
07-03-2018,11:30 Aktualizacja: 08-03-2018,10:17
A A A
Z początkiem marca 2018 r. weszła w życie ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę. Pierwszy taki dzień to 11 marca 2018 r. Na szczęście przepis ten nie obejmuje sklepów rolniczych w okresie od czerwca do września. Stało się tak dzięki staraniom Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych - PIGMiUR.
 
W ustawie  o ograniczeniu handlu w niedzielę znajdują się zapisy, które umożliwiają funkcjonowanie podmiotów z branży maszyn rolniczych w sezonie prac polowych na niezmienionych zasadach.
 
zakaz handlu w niedziele, solidarność, prawo pracy, handel, Jacek Kosiński

Ograniczenie handlu w niedziele coraz bliżej. Sklepom spadną obroty?

11 i 18 marca to pierwsze niedziele, w które konsumenci nie będą mogli zrobić zakupów. W tym roku sklepy zamknięte będą jeszcze przez 21 tych dni. Może to oznaczać spadek obrotów w sklepach, co z kolei może się przełożyć na...
Zgodnie z art. 6 punkt 1, podpunkt 24 ustawy, zakaz handlu w niedzielę nie będzie obowiązywał w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn. 
 
Dzięki tym zapisom rolnicy w przypadku awarii maszyny, która zdarzy się w okresie wzmożonych prac, nie będą musieli martwić się o dostępność serwisu i części zamiennych. 
 
W ustawie znalazł się również zapis umożliwiający przeprowadzanie wystaw i targów na dotychczasowych zasadach. Zapisy ustawy mówią (art. 6.1 podpunkt 11), że zakaz handlu w niedzielę nie będzie obowiązywał w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych.
 
Umożliwia to zorganizowanie największej polskiej wystawy rolniczej AGRO SHOW zgodnie z dotychczasowymi standardami.
Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie