Koncepcja Life Start Trouw Nutrition

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
26-11-2015,22:30 Aktualizacja: 26-11-2015,22:37
A A A

Life Start to nowa koncepcja Trouw Nutrition dotycząca odchowu cieląt i prosiąt. Na początku listopada firma zorganizowała konferencję dla hodowców z północnej Polski, która odbyła się na zamku w Gniewie.

Wykład otwierający konferencję poprowadził Dr Leonel Leal z Trouw Nutrition R&D Holandia. Uczestnicy wysłuchali również wystąpień prof. Tadeusza Stefaniaka, lekarza weterynarii Karola Wierzchosławskiego oraz specjalistów żywieniowych Trouw Nutrition Polska.

Life Start to program żywienia zwierząt opracowany w celu zapewnienia optymalnej wydajności zwierząt przez zastosowanie zrównoważonych działań opartych na badaniach naukowych. Trouw Nutrition proponuje rozwiązania Life Start dla bydła mlecznego oraz trzody chlewnej.

Na fermach mlecznych Life Start ma na celu wywarcie pozytywnego wpływu na rozwój i przyrosty cieląt przez prosty plan żywienia z wykorzystaniem wysokiej jakości preparatów stworzonych na bazie surowców mlecznych.

Jak zapewniają przedstawiciele firmy program daje potencjał całemu przemysłowi mlecznemu do zrobienia dużego kroku naprzód przez ograniczenie konieczności interwencji w zdrowie zwierząt i ogromnej poprawie dobrostanu oraz wydajności.

Na fermach świń program skupia się na uważnym zarządzaniu okresem odchowu prosiąt przy maciorze, który jest podstawą dla przyżyciowej wydajności i zdrowia tuczników. Sukces odchowu prosiąt oparty jest na współzależności dobrego zdrowia, wysokiej jakości pasz i efektywnego zarządzania prosiętami przebywającymi przy maciorze.

Jak zapewniają przedstawiciele Trouw Nutrition program Life Start wpływa na wszystkie trzy z wymienionych elementów podczas pięciu faz wczesnego okresu życia prosiąt od narodzin aż po odsad, prowadząc do utrzymania zdrowotności i produktywności na odchowalni.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie