Aplikacja "MojeStado.pl Inseminator" już dostępna

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
06-11-2016,8:00 Aktualizacja: 05-11-2016,15:44
A A A

Aplikacja mobilna "MojeStado.pl Inseminator" umożliwia rejestrację i raportowanie o zabiegach inseminacji wykonanych przy użyciu nasienia zakupionego u dowolnych dostawców. Dodatkowo, jak podkreślają jej twórcy, usprawnia oraz zwiększa skuteczność programów synchronizacji rui.

Lekarze weterynarii oraz inseminatorzy mogą korzystać z wielu funkcji tej aplikacji. Umożliwia ona m.in. szybką rejestrację zabiegu przy pomocy czytnika kodów kreskowych, wydruk zaświadczenia dla rolnika na drukarce mobilnej, zarządzanie nasieniem zakupionym u dowolnych dostawców czy wgląd w historię wykonanych zabiegów.

Lekarze weterynarii mogą także generować raporty z przeprowadzonych zabiegów również dla dostawców nasienia, automatycznie wczytywać zabiegi do systemu PFHB – Symlek, tworzyć programy synchronizacji rui oraz powiadamiać rolnika za pomocą SMS o konieczności sprawdzenia cielności, a także o poszczególnych krokach programów synchronizacji rui.

Hodowcy bydła i producenci mleka mogą za pomocą aplikacji przeglądać oraz generować raporty na stronie internetowej z zabiegów wykonanych na stadzie i otrzymywać wiadomości SMS o działaniach, które powinni wykonać wobec danej krowy oraz dodatkowo o poszczególnych krokach synchronizacji rui.

Więcej informacji można znaleźć na kanale na stronie internetowej MojeStado.pl oraz kanale Youtube

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie