Aplikacja "MojeStado.pl Inseminator" już dostępna

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
06-11-2016,8:00 Aktualizacja: 05-11-2016,15:44
A A A

Aplikacja mobilna "MojeStado.pl Inseminator" umożliwia rejestrację i raportowanie o zabiegach inseminacji wykonanych przy użyciu nasienia zakupionego u dowolnych dostawców. Dodatkowo, jak podkreślają jej twórcy, usprawnia oraz zwiększa skuteczność programów synchronizacji rui.

Lekarze weterynarii oraz inseminatorzy mogą korzystać z wielu funkcji tej aplikacji. Umożliwia ona m.in. szybką rejestrację zabiegu przy pomocy czytnika kodów kreskowych, wydruk zaświadczenia dla rolnika na drukarce mobilnej, zarządzanie nasieniem zakupionym u dowolnych dostawców czy wgląd w historię wykonanych zabiegów.

Lekarze weterynarii mogą także generować raporty z przeprowadzonych zabiegów również dla dostawców nasienia, automatycznie wczytywać zabiegi do systemu PFHB – Symlek, tworzyć programy synchronizacji rui oraz powiadamiać rolnika za pomocą SMS o konieczności sprawdzenia cielności, a także o poszczególnych krokach programów synchronizacji rui.

Hodowcy bydła i producenci mleka mogą za pomocą aplikacji przeglądać oraz generować raporty na stronie internetowej z zabiegów wykonanych na stadzie i otrzymywać wiadomości SMS o działaniach, które powinni wykonać wobec danej krowy oraz dodatkowo o poszczególnych krokach synchronizacji rui.

Więcej informacji można znaleźć na kanale na stronie internetowej MojeStado.pl oraz kanale Youtube

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich