Aplikacja "MojeStado.pl Inseminator" już dostępna

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
06-11-2016,8:00 Aktualizacja: 05-11-2016,15:44
A A A

Aplikacja mobilna "MojeStado.pl Inseminator" umożliwia rejestrację i raportowanie o zabiegach inseminacji wykonanych przy użyciu nasienia zakupionego u dowolnych dostawców. Dodatkowo, jak podkreślają jej twórcy, usprawnia oraz zwiększa skuteczność programów synchronizacji rui.

Lekarze weterynarii oraz inseminatorzy mogą korzystać z wielu funkcji tej aplikacji. Umożliwia ona m.in. szybką rejestrację zabiegu przy pomocy czytnika kodów kreskowych, wydruk zaświadczenia dla rolnika na drukarce mobilnej, zarządzanie nasieniem zakupionym u dowolnych dostawców czy wgląd w historię wykonanych zabiegów.

Lekarze weterynarii mogą także generować raporty z przeprowadzonych zabiegów również dla dostawców nasienia, automatycznie wczytywać zabiegi do systemu PFHB – Symlek, tworzyć programy synchronizacji rui oraz powiadamiać rolnika za pomocą SMS o konieczności sprawdzenia cielności, a także o poszczególnych krokach programów synchronizacji rui.

Hodowcy bydła i producenci mleka mogą za pomocą aplikacji przeglądać oraz generować raporty na stronie internetowej z zabiegów wykonanych na stadzie i otrzymywać wiadomości SMS o działaniach, które powinni wykonać wobec danej krowy oraz dodatkowo o poszczególnych krokach synchronizacji rui.

Więcej informacji można znaleźć na kanale na stronie internetowej MojeStado.pl oraz kanale Youtube

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

15.10 - 31.12.2020 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej <-- zobacz więcej

26.10 – 24.12.2020 wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

30.11 – 13.01.2021 można złożyć wniosek na rozwój usług rolniczych <-- zobacz więcej

30.11 – 28.01.2021 wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy <-- zobacz więcej

31.12.2020 pomoc w związku z COVID-19 dla poszkodowanych przez suszę