Życie bez kanalizacji. Jak wybrać system oczyszczania ścieków?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
14-03-2016,13:10 Aktualizacja: 05-04-2016,17:27
A A A

Chociaż w Europie Zachodniej ten problem praktycznie nie istnieje, w Polsce nadal jest aktualny. W naszym kraju tysiące gospodarstw domowych nie są podłączone do kanalizacji. Najwięcej takich miejsc znajduje się na wsi.

W wielu państwach regulacje prawne często wymagają od właściciela domu utworzenia połączenia z kanalizacją, nawet jeśli wymaga to postawienia pompowni.

podlaskie_kanalizacja_kucman

W Podlaskiem stary PROW na wodociągi i kanalizację

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego rozdzielił pomiędzy gminy i ich jednostki prawie 5 mln zł. To ostatnie środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 na zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i...
Należy jednak zauważyć, że wymogi różnią się w zależności od kraju. Jeśli nie jest to praktyczne z powodu zbyt dużej odległości od kanalizacji lub jeśli nieruchomość jest w jakiś sposób niedostępna, niezbędne może być zainstalowanie indywidualnego rozwiązania, które umożliwi zarządzanie ściekami.

Pierwszym krokiem przy wyborze systemu kanalizacji jest zorganizowanie inspekcji terenu przez odpowiednio wykwalifikowanego eksperta w celu znalezienia najlepszego rozwiązania. Jeśli okaże się, że prywatna instalacja kanalizacyjna to jedyne dostępne wyjście, pierwszym wyborem powinna być oczyszczalnia ścieków.

Inne opcje, typu szamba, powinny być rozważane jedynie, jeśli z jakiegoś powodu niemożliwe jest utworzenie kanalizacji lub oczyszczalni.

Specjaliści ostrzegają, że jeżeli pójdzie się na skróty i wybierze nieodpowiedni system, może dojść nie tylko do częstych awarii toalet i odpływów, ale i lokalnego zanieczyszczenia środowiska, które może pociągnąć za sobą konsekwencje prawne.

Możliwe rozwiązania

pompownia ścieków

System kanalizacyjny jeszcze sprawniejszy

Od sześciu lat ,,Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. realizują strategiczne inwestycje z wykorzystaniem funduszy unijnych. Działania związane z modernizacją infrastruktury komunalnej, zapewniają prawidłową i ekologiczną gospodarkę wodno-ściekową na...
Pompownie muszą zostać odpowiednio zaprojektowane, z uwzględnieniem wyzwań stawianych przez nieruchomość, w celu zapewnienia odpowiedniego przechowywania ścieków oraz spełnienia wymogów dotyczących danego zastosowania.

Jeśli nie jest możliwe połączenie z kanalizacją poprzez pompę, na przykład z powodu zbyt dużej odległości, należy wtedy wybrać rozwiązanie możliwe do zastosowania na terenie danej posiadłości.

Istnieje wiele różnych systemów oczyszczania, a ocena efektywności każdego z nich oparta jest na skuteczności rozkładania odpadów.

Oczyszczalnie zawierają bakterie tlenowe, które cechują się wysoką skutecznością w rozkładzie ścieków, dzięki czemu radzą sobie z ponad 90 proc. zanieczyszczeń.

Badania perkolacji

W ramach wstępnej oceny terenu przed podjęciem decyzji o wyborze rozwiązania związanego z odprowadzaniem ścieków należy sprawdzić jego potencjał jako poletka drenażowego. Taka inspekcja znana jest pod nazwą badania perkolacji.

Kanalizacja to nie śmietnik. Rocznie płacimy za to kilkaset milionów

Wielu Polaków myli sedes ze śmietnikiem, do którego wrzucają niedopałki papierosów czy resztki żywności. Zagraża to skuteczności działania oczyszczalni ścieków, a usuwanie awarii rocznie kosztuje nas nawet kilkaset mln...
Jeśli teren cechują słabe właściwości drenażowe, często ulega zalewaniu albo jeśli zwierciadło wód podziemnych znajduje się metr poniżej szamba - oczyszczalnia będzie jedynym możliwym rozwiązaniem.

Dobrą wiadomością jest to, że poletko drenażowe dzięki oczyszczalni uzyska większą trwałość z powodu jej wysokiej jakości.

Ścieki pochodzące z oczyszczalni mogą być odprowadzane do cieków wodnych, ale jest to regulowane i wymaga rejestracji w Agencji Ochrony Środowiska, a przepisy w tym zakresie różnią się pomiędzy krajami.

Należy najpierw zasięgnąć porady eksperta, nim zadecyduje się o zastosowaniu oczyszczalni jako najlepszego rozwiązania zarządzania ściekami na danej posiadłości.

Pomimo wysokiej wydajności energetycznej, zakup i instalacja oczyszczalni nie są znacząco droższe niż koszty szamba, zwłaszcza że oczyszczalnia nie wymaga zastosowania poletka drenażowego. Koszty jej konserwacji i utrzymania są względnie niskie.

Poleć
Udostępnij