Znamy spółki, które wejdą w skład państwowego koncernu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Ewa Wesołowska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
13-12-2021,13:40 Aktualizacja: 13-12-2021,13:47
A A A

Wykaz spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, które wejdą w skład państwowego koncernu rolno-spożywczego, opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w których prawa z udziałów albo akcji wykonuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie spółek w postępie biologicznym w rolnictwie w zakresie hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich.

Michał Kołodziejczak, agrounia, holding spożywczy, ceny żywności

Lider AGROunii: holding spożywczy to okłamywanie ludzi

Holding spożywczy, którego powołanie zapowiedział rząd, to okłamywanie ludzi. Ceny nie będą niższe, ponieważ jako spółka Skarbu Państwa będzie się musiał kierować zyskiem - przekonywał Michał Kołodziejczak, lider AGROunii. - W tym...

Nowelizacja - jak napisano - jest wynikiem prowadzonego przez Skarb Państwa procesu konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej, której celem jest stworzenie silnego podmiotu, "który swoją skalą i szerokim wachlarzem działalności będzie mógł budować przewagę konkurencyjną na krajowym rynku rolnym i przyczyniać się do wzmocnienia rozwoju polskiego rolnictwa na rynkach zagranicznych". Proces opierać się będzie w głównej mierze o potencjał i aktywa Krajowej Spółki Cukrowej.

Do konsolidacji wytypowano spółki:

  • "DANKO" Hodowla Roślin z siedzibą w Choryni
  • Małopolska Hodowla Roślin z siedzibą w Krakowie
  • Poznańska Hodowla Roślin z siedzibą w Tulcach
  • Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego z siedzibą w Straszkowie
  • Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka z siedzibą w Strzekęcinie
  • Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice z siedzibą w Polanowicach
  • Kombinat Rolny Kietrz z siedzibą w Kietrzu

holding spożywczy, Henryk Kowalczyk, Jacek Sasin, Krajowa Spółka Cukrowa, Elewarr

Powstanie holdingu na ostatniej prostej. Ma chronić interesy rolników

Holding spożywczy będzie reprezentował interesy rolników i próbował przełamywać zmowy cenowe - podkreślił Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa. Jesteśmy na ostatniej prostej, by powstał - dodał Jacek Sasin, minister aktywów...

Wskazano, że 100 proc. udziałów w tych spółkach należy do KOWR, który jest państwową osobą prawną - agencją wykonawczą, mającą uprawnienie do wykonywania prawa własności i innych praw rzeczowych w stosunku do publicznego mienia.

"Obejmując we władanie składniki mienia Skarbu Państwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (będący następcą prawnym Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Rynku Rolnego) wstąpił ex lege w prawa i obowiązki z nim związane w stosunku do Skarbu Państwa oraz osób trzecich, występując w obrocie prawnym samodzielnie jako odrębny od Skarbu Państwa podmiot. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa występuje zatem na zewnątrz jako wyłączny dysponent określonego prawa, działając we własnym imieniu i ponosząc własną odpowiedzialność za te działania" - napisano.

Wskazano, że w ramach procesu konsolidacji, wykonywanie praw z udziałów w tych spółkach ma zostać przekazane na rzecz Skarbu Państwa - Ministra Aktywów Państwowych. Projekt rozporządzenia zostanie ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Poleć
Udostępnij