Ziemie kilkuset gospodarstw pod wodą? Pozostaje kwestia odszkodowań

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
29-05-2023,8:15 Aktualizacja: 29-05-2023,8:19
A A A

Plan zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Bagno Wizna będzie gotowy w 2024 r. Obecnie trwają konsultacje w tej sprawie - poinformowała w Sejmie wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

Posłowie PiS pytali o możliwości rekompensat dla rolników w sytuacji wdrożenia zmiany modelu gospodarowania wodą na proponowany w ekspertyzie hydrologicznej opracowanej dla obszaru Natura 2000 Bagno Wizna, co w konsekwencji wiąże się z zabagnieniem terenu poprzez podniesienie poziomu wody do poziomu uniemożliwiającego rolnicze użytkowanie tego terenu przez kilkaset gospodarstw rolnych.

odtwarzanie bagien i torfowisk, Nature Restoration Law, Podlaska Izba Rolnicza

Na zalanych gruntach można uprawiać trzcinę, pałkę. To ma być pasza dla zwierząt?

Gospodarze z Podlasia już zaczynają się borykać z dążeniem przyrodników i instytucji do odtwarzania bagien i torfowisk, co w przyszłości dotknie też inne regiony. Zwracają uwagę na ograniczenie produkcji rolnej, które może spowodować...

Bagno Wizna to torfowiskowy rezerwat przyrody położony na terenie gminy Rutki (w powiecie zambrowskim, w województwie podlaskim). Wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska zaznaczyła, że jest to obszar objęty ochroną Natura 2000, gdzie znajdują się szczególnie cenne gatunki ptaków i roślin.

Golińska przypomniała, że obszar Bagno Wizna został wyznaczony i objęty ochroną Natura 2000 w 2008 r., a pierwszy plan zadań ochronnych powstał w 2013 r. Poinformowała, że obecnie opracowywana jest zmiana dla tego dokumentu, a plan będzie gotowy w przyszłym roku. Dodała, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oczekuje na potwierdzenie finansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i prowadzi liczne dyskusje i konsultacje.

Wiceminister podkreśliła, że ekspertyza dotycząca modelu zagospodarowania wodą na tym obszarze jest materiałem pomocniczym. Odnosi się ona wyłącznie do kwestii zarządzania zasobami wodnymi, bo temu wyłącznie miała służyć, nie dotyczy natomiast zagadnień społeczno-ekonomicznych. W związku z tym nie ma w niej informacji związanych z wpływem podniesienia wody na ewentualne ograniczenia działalności rolniczej.

"Natomiast jasno ona wskazuje, że dalsze obniżanie poziomu wody, a z tym mamy do czynienia, nie tylko na tym obszarze, ale w skali całej Polski i Europy, skutkować będzie degradacją gleby i koniecznością zaprzestania działalności rolniczej" - stwierdziła wiceszefowa MKiŚ.

torfowiska w Polsce, Krzysztof Ciecóra, Łukasz Kozub, Centrum Ochrony Mokradeł

Przywrócenie funkcji torfowisk w obiegu wody wymaga działań na dużą skalę

Ograniczenie emisji CO2, przywrócenie funkcji torfowisk w obiegu wody i zminimalizowanie negatywnych skutków pogłębiających się suszy, wymaga podjęcia długoterminowych działań na dużą skalę - przekazał dr Łukasz Kozub, przewodniczący...

Zaakcentowała, że Regionalna Dyrekcja Ochronny Środowiska jak i resort klimatu i środowiska przykładają szczególną wagę do tego, by pogodzić interesy lokalnych społeczności i kwestię ochrony przyrody.

Zdaniem Golińskiej proces opracowania zadań ochronnych, czyli aktu prawa miejscowego, może okazać się długi, ale jego wynik musi uwzględniać konsultacje i uzgodnienia. Oznacza to, że rozwiązania, które znalazły się w tej ekspertyzie, nie zostaną wprost przeniesione do PZO. Według wiceminister "nie ma skutecznej ochrony przyrody bez akceptacji społecznej, a jej się nie zbuduje wyłącznie nakazami i zakazami czy groźbami".

Jak mówiła, niezależnie od tego Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-2027 wspiera rolników poprzez różnego rodzaju dopłaty, w tym także tym, które są dedykowane gospodarstwom położonym na obszarach Natura 2000. M.in. są dopłaty za ekstensywne użytkowanie gruntów, a także łąk pastwisk. Dodatkowo rolnicy, którzy będą beneficjentami dopłat, mogą otrzymywać dodatkowe środki w ramach ekoschematu z tytuły retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych - zaznaczyła Golińska.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!