"Zielone mleko" i "Nova trawa" z dotacjami z PROW

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
03-03-2021,13:40 Aktualizacja: 03-03-2021,13:43
A A A

Jeden dotyczy pozyskiwania mleka i serów o wysokich walorach odżywczych, a drugi trawy o podwyższonej odporności na suszę. Innowacyjne projekty naukowców z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zostały docenione.

"Zielone mleko" to projekt, którego celem jest opracowanie nowego modelu produkcji mleka i serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych, wyższej w porównaniu z konwencjonalną produkcją, zawartości witamin oraz korzystniejszym stosunkiem kwasów tłuszczowych.

eit food venture summit, innowacje w rolnictwie, żywność

Innowacje przyczyniają się do transformacji systemu żywnościowego

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT Food) poszukuje 100 przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej, którzy dążą ku zdrowszemu i bardziej zrównoważonemu systemowi żywności. Program jest skierowany do...

Będzie oparty na powrocie do tradycyjnych metod produkcji mleka krowiego, czyli na wypasie zwierząt.

"Ostatecznym celem projektu jest z jednej strony maksymalizacja dochodów osiąganych w gospodarstwach rolników - producentów mleka, poprzez produkcję mleka o wysokiej jakości biologicznej, a z drugiej strony - przedstawienie konsumentom oferty innowacyjnych produktów żywnościowych w postaci serów dojrzewających produkowanych z tego mleka" - czytamy w serwisie informacyjnym UT-P.

To kolejne przedsięwzięcie koordynowane przez zespół naukowców z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt pod kierownictwem naukowym dr. hab. inż. Mariusza Boguckiego, profesora uczelni, które zostało zakwalifikowany do finansowania w ramach działania M16 "Współpraca" objętego PROW 2014-2020. "Zielone mleko" otrzymało ponad 5 milionów złotych dofinansowania.

"Projekt będzie realizowany przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry-Brdy (lider), Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Spółdzielnia Mleczarska Spomlek oraz gospodarstwa rolne" - podaje bydgoska uczelnia.

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, nawóz organiczny, odpady ściekowe

Innowacyjna technologia zamienia osady ściekowe w nawóz organiczny

Powstające w oczyszczalniach ścieków osady mogą być bezpiecznym i skutecznym nawozem, który może też wspomagać uprawę roślin czy stanowić materiał glebotwórczy - wskazują twórcy innowacyjnej technologii, opracowanej w...

Drugi ważny projekt nosi nazwę "Nova Trawa". W jego ramach wkrótce wprowadzona na rynek ma zostać zmodyfikowana biologicznie za pomocą symbiotycznych grzybów endofitycznych trawa o podwyższonej odporności na suszę i inne czynniki stresowe.

To z kolei następne przedsięwzięcie koordynowane przez zespół naukowców z Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii pod kierownictwem dr. hab. inż. Dariusza Pańki, profesora uczelni, które zostało zakwalifikowany do finansowania w ramach wspomnianego działania M16 "Współpraca" objętego PROW 2014-2020.

Jego realizacją zajmuje się konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. W jego skład wchodzą również: Hodowla Roślin GRUNWALD Sp. z o.o. - Grupa IHAR z siedzibą w Bartążku, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB w Radzikowie, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz indywidualny producent rolny.

"Efektem realizacji projektu będzie także innowacja technologiczna, która zostanie opracowana w ramach doktoratu wdrożeniowego, a następnie poddana procesowi uzyskania ochrony patentowej" - zaznacza UT-P.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE