Wytyczne do szacowania szkód? Ubezpieczyciele odmawiają

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
15-09-2020,8:05 Aktualizacja: 15-09-2020,8:42
A A A

Polska Izba Ubezpieczeń odmówiła przygotowania wytycznych dla biegłych szacujących szkody w uprawach, które wystąpiły u rolników korzystających z dotowanych ubezpieczeń. Jej zdaniem byłaby to ingerencja w działalność biznesową firm ubezpieczeniowych.

Wystąpiła o to Małopolska Izba Rolnicza. W jej ocenie rozbieżności w metodologii szacowania szkód w uprawach prezentowane przez różne zakłady ubezpieczeń powodują niepotrzebne konflikty w relacjach na linii ubezpieczalnia - rolnik.

susza rolnicza, szacowanie strat w rolnictwie, pomoc suszowa, straty z powodu suszy

Nowe regulacje dotyczące szacowania szkód suszowych

Ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia, które wprowadzi nowe regulacje określające zasady, wnioskowania, za pośrednictwem aplikacji publicznej o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy i sporządzania protokołu...

Spójne wytyczne czy też instrukcje szacowania szkód pozwoliłyby uniknąć sporów oraz odwołań od wstępnych decyzji co do wypłaty (bądź nie) odszkodowań.

"Posiadanie takich wytycznych w dobie coraz większej świadomości ubezpieczeniowej rolników, czego dają dowód co roku wyczerpując w pełni dopłaty do ubezpieczeń rolnych, jest warunkiem koniecznym do budowania zaufania pomiędzy zakładami ubezpieczeń a rolnikami" - przekonywał w piśmie Henryk Dankowiakowski, dyrektor MIR.

W odpowiedzi PIU stwierdziła, że niestety, nie może przygotować wytycznych.

"Opracowanie takiego materiału mogłoby stanowić ingerencję w działalność biznesową zakładów ubezpieczeń, co wykraczałoby poza zakres działalności PIU, który został zdefiniowany w ustawie z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej" - wyjaśnił Andrzej Maciążek, wiceprezes Zarządu PIU.

Zapewnił jednocześnie, że Izba monitoruje na bieżąco funkcjonowanie systemu ubezpieczeń upraw rolnych oraz kwestii związanych ze szkodowością i ryzykami występującymi w rolnictwie.

"Dostrzegamy przy tym znaczenie świadomości i zaufania rolników do zakładów ubezpieczeń, które są niezbędne do rozwoju tej linii produktów ubezpieczeniowych. W naszych kontaktach z administracją rządową podkreślamy konieczność angażowania organizacji rolniczych w procesy konsultacyjne przy zmianach legislacyjnych związanych z funkcjonowaniem ubezpieczeń dla rolnictwa" - zaznaczył Maciążek.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu