Wody Polskie podpowiadają w sprawie urządzeń melioracji

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
31-10-2019,8:10 Aktualizacja: 31-10-2019,8:17
A A A

Większe plony i mniejszy wysiłek w polu są możliwe. Użyj technologii melioracji, aby twoja praca przyniosła obfite owoce - apeluje do rolników Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W specjalnie wydanej broszurze, poświęconej aspektom prawnym urządzeń melioracji, Wody Polskie przekonują, że gleba na polach na zawsze zwiększy swoją wydajność dzięki urządzeniom i rozwiązaniom.

melioracja, urządzenia melioracyjne, spółki wodne, Krzysztof Ostrowski

Sama melioracja to za mało. Trzeba dbać o urządzenia

Czytelnik: - melioracja musi działać w dwie strony. Profesor: - tylko należyte utrzymanie tych urządzeń gwarantuje polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy oraz ochronę użytków rolnych przed powodziami. Resorty...

Zalicza do nich: rów wodny i powiązane z nim budowle, drenaż, rurociąg, stacja pomp, ziemny staw rybny, grobla na nawadnianym obszarze, system nawodnień grawitacyjnych czy system nawodnień ciśnieniowych.

"Jeśli jesteś właścicielem działki, do ciebie należy wykonanie urządzeń. Możesz też skorzystać z pomocy państwa, jednak wniosek musi obejmować ziemie, które pokrywają co najmniej 75 proc. obszaru gruntów planowanych do zmeliorowania" - wyjaśnia państwowe gospodarstwo.

Przypomina jednocześnie, że wykonanie i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych nie wymaga pozwolenia na budowę.

Trzeba jednak zgłosić roboty budowlane odpowiedniemu organowi. Zwykle jest to starosta powiatu, właściwy dla miejsca inwestycji.

susza, powódź, deszcz, woda, mała retencja, melioracja

Melioracja w gorszym stanie niż za zaborów

Występujące w wielu regionach opady deszczu mogą pomóc roślinom i ograniczyć straty spowodowane suszą. Pomogłaby też retencja wody, ale melioracja jest obecnie w gorszym stanie niż za zaborów. A ubezpieczenie się jest właściwie...

"Żeby wykonać urządzenie melioracyjne, musisz uzyskać pozwolenie wodnoprawne lub dokonać zgłoszenia wodnoprawnego. Wniosek o wydanie zgody wodnoprawnej należy złożyć do PGW Wody Polskie. Aby został szybko rozpatrzony, wyślij go do właściwego terytorialnie Zarządu Zlewni w Wodach Polskich. Zgłoszenie wodnoprawne złóż natomiast do Nadzoru Wodnego, który działa na obszarze, na którym chcesz wykonać urządzenie melioracyjne. Wszystkie informacje dotyczące zgód wodnoprawnych, wzory wniosków i ścieżkę uzyskiwania zgód znajdziesz na stronie internetowej www.wody.gov.pl w zakładce Strefa klienta" - informują Wody Polskie.

Trzeba pamiętać, że tworząc urządzenia melioracyjne, należy uiścić opłatę melioracyjną, która wynosi 20 proc. całkowitej wartości prac. Koszty stanowią: opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych, sprawowanie wszelkich nadzorów, wykonywanie pomiarów geodezyjnych i wszelkich innych niezbędnych do wykonania urządzeń melioracji wodnych.

melioracja, urządzenia melioracyjneprawo , wodne, wody polskie, wpływ wody na grunty

Utrzymywanie melioracji nadal na głowach rolników

Wody Polskie wyjaśniają, że oczekiwania i obawy rolników mogą dotyczyć działalności firmy w zakresie wpływu utrzymywania wód na grunty rolne. Nie mogą jednak obejmować problemów związanych z melioracją. Wraz z powołaniem do...

Opłatę melioracyjną wnosi się raz w roku, do 30 października, na rachunek bankowy Wód Polskich. To w sumie 15 rat, chyba że należność jest mniejsza niż 1000 zł, wtedy wystarczą trzy równe.

"Pierwszą ratę będziesz musiał zapłacić po 2 latach od dnia przekazania urządzeń melioracji wodnych do eksploatacji. Jeśli sprawa dotyczy zagospodarowania pomelioracyjnego łąk i pastwisk, będziesz musiał wnieść opłatę po roku. Pamiętaj o terminowej wpłacie! Jeśli nie przelejesz pieniędzy na czas, urząd ściągnie je od ciebie przymusowo" - brzmi ostrzeżenie.

Jeżeli rolnik złoży wniosek o wykonanie urządzeń melioracji wodnych na koszt państwa, o przyznaniu pomocy zadecyduje jednostka Wód Polskich i wojewoda. Ten ostatni ustali także wysokość opłaty melioracyjnej, która będzie proporcjonalna do powierzchni gruntów, na które urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w broszurze Wód Polskich (tutaj). Druga z nich dotyczy natomiast poboru wód na potrzeby prowadzenia działalności rolniczej (tutaj).
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement