Rolnicy potrzebują więcej pieniędzy na inwestycje na OSN

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
20-09-2017,12:30 Aktualizacja: 20-09-2017,12:53
A A A

Wielu rolników będzie musiało poczynić inwestycje, by spełnić wymogi gospodarowania na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu (OSN). Zdaniem rolniczego samorządu potrzebne jest większe wsparcie na ten cel z państwowej kasy.

Proces legislacyjny dotyczący nowej ustawy Prawo wodne został zakończony i przepisy zaczną obowiązywać od przyszłego roku.  Wkrótce powinien być też gotowy przewidziany przez ten dokument krajowy program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, zwierający wymogi dla gospodarujących na OSN-ach.

osn, tereny osn, odpływ azotu ze źródeł rolniczych, azot, gospodarowanie nawozami

Nowe OSN to spore kłopoty. Rolnicy potrzebują pieniędzy i czasu

Wymogi związane z gospodarowaniem na tzw. OSN nie powinny być tak restrykcyjne, jak dotychczas. Rolnicy potrzebują ponadto specjalnego wsparcia na przykład w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - przekonuje rolniczy samorząd. Podczas...

W wyniku nowych rozporządzeń wydanych przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, niemal cała Polska należy do OSN (to pokłosie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE). A do tej pory było to zaledwie kilka procent powierzchni kraju.

Biorąc to wszystko pod uwagę, widać jak na dłoni, że wielu rolników, chcąc spełniać wymogi związane z gospodarowaniem na OSN-ach, czeka sporo pracy, a przede wszystkim wydatków.

Ministerstwo rolnictwa wydaje się dostrzegać ten problem, bo poinformowało o rozpoczęciu prac nad zmianami w instrumencie pomocowym pn. "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN", objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w grę wchodzi m.in. zmiana kryteriów wyboru operacji).

Do tej pory zrealizowany był tylko jeden nabór wniosków o przyznanie pomocy na takie operacje (w pierwszym kwartale wpłynęło 280 aplikacji), a przed ogłoszeniem kolejnych resort poprosił m.in. organizacje rolnicze o przesłanie sugestii dotyczących ukierunkowania wsparcia.

osn, tereny osn, odpływ azotu ze źródeł rolniczych, azot, gospodarowanie nawozami

Ograniczenia związane z OSN sporo kosztują rolników

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystąpił do premier Beaty Szydło z apelem o racjonalne podejście do opracowywania działań ochronnych dla obszarów OSN i nieprzerzucanie kosztów związanych z ich realizacją wyłącznie na...

Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych, która przesłała swoje postulaty, aktualny budżet przewidziany na realizację tego instrumentu wsparcia, czyli 36,6 mln euro, jest niewystarczający.

"Nowa ustawa Prawo wodne będzie dotyczyć 335 tys. gospodarstw i spowoduje wydatki inwestycyjne wynoszące 754,7 mln zł w związku z nowymi wymaganiami dotyczącymi przechowywania nawozów naturalnych. Należałoby przeznaczyć na ten cel znacznie większe środki, ponieważ zainteresowanie takim programem przez rolników z pewnością będzie dużo większe niż w latach poprzednich" - argumentuje KRIR.

Zdaniem rolniczego samorządu poziom wsparcia powinien zostać na poziomie 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji (60 proc. dla młodych rolników). Jednocześnie należałoby jednak podnieść maksymalną wysokość pomocy udzielanej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne z 50 do 100 tys. zł, ze względu na wyższe ceny maszyn i środków do produkcji rolnej, a także usług budowlanych.

osn, obszary osn, dyrektywa azotanowa

Obszary OSN: rolnicy mają coraz więcej uwag i protestują

Ruszyło przepytywanie gospodarzy prowadzących działalność na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu do wód należy ograniczyć (tzw. OSN). Takich obszarów przybywa,...

"W punktacji powinien być uwzględniony priorytet dla budowy płyt obornikowych i zbiorników do przechowywania gnojowicy i gnojówki oraz zbiorników i płyt do przechowywania pasz soczystych dla rolników, którzy posiadali zwierzęta co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku o pomoc, utrzymujących w gospodarstwie do 100 DJP. Kwota wsparcia powinna być uzależniona od ilości DJP + 25 proc. rezerwy na rozwój stada. Wsparcie na zakup maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych miałoby mniejszą punktację, ewentualnie można byłoby rozważyć możliwość uwzględnienia tego w działaniu pt. Modernizacja gospodarstw rolnych" - brzmi propozycja KRIR.

Rada wnioskuje też, by gospodarstwa, które do tej pory nie korzystały z wsparcia w ramach PROW 2007-2013 i 2014-2020 na inwestycje, otrzymywały dodatkowe punkty, by umożliwić im szybkie dostosowanie się do nowych wymogów.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE