Wiele uwag i propozycji do projektu ustawy o rolnictwie ekologicznym

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
12-05-2021,9:25 Aktualizacja: 12-05-2021,9:33
A A A

W resorcie rolnictwa trwają prace nad projektem nowej ustawy o rolnictwie ekologicznym, uwagi zgłaszane przez organizacje ekologiczne są uwzględniane - poinformował wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Ostatnie posiedzenie senackiej komisji rolnictwa poświęcone było zebraniu postulatów po niedawnej konferencji dotyczącej rolnictwa ekologicznego w kontekście wspólnej polityki rolnej po 2022 r. Przedstawiono kilkadziesiąt wniosków.

żywność ekologiczna, rolnictwo ekologiczne, Michał Rzytki, Maciej Golubiewski, Iga Wasilewicz

Rolnicza produkcja ekologiczna nie jest zacofana

Michał Rzytki, dyrektor departamentu jakości żywności i bezpieczeństwa produkcji roślinnej MRiRW ocenił podczas szczytu klimatycznego Togetair, że rolnicza produkcja ekologiczna nie jest zacofana. Podczas panelu "Lokalni dostawcy....

Zdaniem Doroty Matery, prezes spółki Bioekspert najważniejszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, jest wyznaczenie krajowego celu rolnictwa ekologicznego biorąc pod uwagę europejskich wyznaczony w dwóch strategiach: na rzecz bioróżnorodności oraz "od pola do stołu".

Jak mówiła, ta ostatnia zakłada, że do 2030 r. w UE będzie 25 proc. areału ziemi pod uprawami ekologicznych. Polska jest obecnie na piątym miejscu od końca, więc osiągnięcie tego celu, w tak krótkim czasie, będzie bardzo trudne.

Dlatego decydenci powinni wyznaczyć taki cel, Polskę powinno być stać na osiągnięcie średniej unijnej, czyli 8,5 proc. powierzchni upraw ekologicznych. Dodatkowo potrzebna jest odpowiednia liczba gospodarstw ekologicznych, przetwórni, firm handlowych.

Matera podkreśliła, że równie istotna jest aktualizacja ramowego planu działań rolnictwa ekologicznego, gdyż nie jest spójny z unijnymi przepisami. Kluczowe jest jednak usunięcie barier i uproszczenia w m.in. w programie PROW na lata 2024-2020.

Uprawy ekologiczne, ekoprogramy, komisja europejska, wspólna polityka rolna

Uprawy ekologiczne mają objąć 25 procent użytków rolnych

Komisja Europejska opublikowała plan działań na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej. Jego ogólnym celem jest zwiększenie ich produkcji i konsumpcji oraz zajęcie do 2030 roku pod uprawy ekologiczne 25 proc. użytków rolnych....

Konieczna jest też promocja żywności ekologicznej, która ma doprowadzić do zwiększenia popytu na nią, a także wykorzystanie tych produktów w przedszkolach i szkołach.

Postulaty prof. Jerzego Szymona, przewodniczącego Krajowej Rady Rolnictwa Ekologicznego to: stworzenie rynku żywności ekologicznej, wykształcenie fachowej kadry doradców oraz utworzenie sieci gospodarstw pokazowych. Jak mówił, brak wiedzy doradców jak przestawić się na uprawę ekologiczną zniechęca rolników do zajęcia się taką produkcją.

Kilkanaście dość szczegółowych postulatów do przygotowywanej ustawy zgłosiła Urszula Sołtysik, rzecznik Izby Żywności Ekologicznej. Uważa, że m.in. powinien być wskazany organ odpowiedzialny za egzekwowanie uczciwego oznakowania produktów ekologicznych na rynku, powinno nastąpić "rozluźnienie zależności" jednostek certyfikujących od ARiMR, jak również powinien być wdrożony plan kształcenia doradców eko-rolniczych w połączeniu z egzaminem kwalifikacyjnym.

finansowanie organizacji proekologicznych, krir, krajowa rada izb rolniczych, zbigniew ziobro

KRIR chce, by organizacje ekologiczne pokazały skąd mają pieniądze

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie finansowania organizacji proekologicznych. "Mając na uwadze podjętą przez resort środowiska w 2020 r. inicjatywę legislacyjną dotyczącą utworzenia...

Bartosik poinformował, że w projektowanej ustawie znajdą się mechanizmy wsparcia do wykorzystania żywności ekologicznej w przedszkolach i szkołach, poszerzony zostanie system dopłat do materiału siewnego oraz materiałów ekologicznych, wprowadzone będą ułatwienia ws. wykorzystania nawozów dopuszczonych do stosowania w innych państwach członkowskich, powstanie jednolity wykaz wszystkich producentów ekologicznych oraz będą ułatwienia w nabywaniu uprawnień dla inspektorów ekologicznych.

Wiceminister zaznaczył, że ministerstwo podjęło działania w celu zwiększenia w 2021 r. stawek dopłat dla rolników ekologicznych - średnio 27 proc.

Opublikowane zostaną ponadto informacje dotyczące metod produkcji ekologicznej dla rolników i systemu doradztwa, będzie też kampania skierowana do przedszkoli w zakresie rozpoznawalności logo żywności ekologicznej i zrozumienia czym jest takie rolnictwo. Resort planuje przeprowadzenie w mediach kampanii promocyjno-informacyjnych dot. żywność ekologicznej.

Polityk zapewnił, że wiele wniosków i postulatów, które zostały złożone do ministerstwa zostało wzięte pod uwagę albo są rozpatrywane. Przypomniał, że przy ministrze rolnictwa działa Rada ds. Rolnictwa Ekologicznego, która skupia ekspertów z różnych dziedzin i zmiany w aktach prawnych są z nią konsultowane.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!