KRIR chce, by organizacje ekologiczne pokazały skąd mają pieniądze

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
11-05-2021,11:50 Aktualizacja: 11-05-2021,11:53
A A A

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie finansowania organizacji proekologicznych.

"Mając na uwadze podjętą przez resort środowiska w 2020 r. inicjatywę legislacyjną dotyczącą utworzenia publicznego rejestru organizacji pozarządowych finansowanych z zagranicy, Zarząd KRIR zwrócił się również z pytaniem, czy toczą się i na jakim są etapie prace nad tworzeniem ww. rejestru oraz poprosił o przekazanie całościowych informacji, jeżeli są dostępne resortowi, nt. źródeł finansowania organizacji ekologicznych" - czytamy w wystąpieniu rolniczego samorządu.

hodowla zwierząt, zwierzęta gospodarskie, trzoda chlewna, bydło, drób, obrońcy zwierząt, mięso, konsumenci, POLPIG

Organizacje prozwierzęce nie chcą dialogu

Organizacje prozwierzęce są szczególnie aktywne na przełomie marca i kwietnia. Coraz częściej apelują one o likwidację ferm przemysłowych. "Samo hasło nie jest niczym nowym. Porusza jednak skala półprawd i niedopowiedzeń...

Wspomniana inicjatywa legislacyjna z 2020 roku wywołała sporą dyskusję, a środowisko rolnicze popierało ją, wskazując, że ujawnienie zagranicznych źródeł finansowania przez niektóre organizacje będzie odpowiedzią na pytanie o czystość ich intencji, gdy występują m.in. w kwestiach rolnictwa na czele z hodowlą zwierząt.

- Zarządzanie państwem wymaga uporządkowania wielu sfer, także związanych z działalnością organizacji pozarządowych. Jawność i transparentność stanowią fundament demokratycznego państwa prawa. Naszym projektem chcemy te wartości zagwarantować - mówił 7 sierpnia 2020 r. Michał Woś, ówczesny minister środowiska i klimatu.

- Im więcej jawności i przejrzystości, tym lepiej dla demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Im więcej wiedzy wśród obywateli, tym większe zaufanie społeczne do organizacji działających w przestrzeni publicznej - zaznaczył wówczas również Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości.

decyzje środowiskowe, organizacje ekologiczne, blokowanie inwestycji

Organizacje ekologiczne będą miały większy wpływ na wydawanie decyzji

Rząd poparł przepisy przewidujące zapewnienie organizacjom ekologicznym dostępu do wymiaru sprawiedliwości przy inwestycjach mogących znacząco oddziaływać na środowisko czy możliwość wnioskowania o jej czasowe wstrzymanie. W uzasadnieniu projektu...

Przedstawiany przez nich projekt przewidywał wprowadzenie publicznego wykazu organizacji pozarządowych finansowanych przez podmioty zagraniczne. Rejestr, dostępny dla każdego w internecie, miał być prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości i zawierać informacje o źródle dofinansowania, kwocie, przeznaczeniu i miejscu wydatkowania.

"Organizacje, które otrzymują wsparcie z zagranicy, zostaną także zobowiązane do umieszczania wiadomości o tym na swojej stronie internetowej. Jeśli działalność organizacji non-profit będzie w ponad 30 proc. finansowana ze środków zagranicznych, informacja o otrzymywaniu takiego wsparcia powinna zostać zamieszczona również na rozpowszechnianych przez nią dokumentach oraz podana do wiadomości przed wystąpieniem publicznym przedstawiciela organizacji. Ponadto organizacja finansowana w takim stopniu ze środków zagranicznych nie będzie mogła udzielać wsparcia partiom politycznym, komitetom wyborczym oraz komitetom inicjatyw ustawodawczych obywateli" - podawał resort środowiska.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj