Uprawy ekologiczne mają objąć 25 procent użytków rolnych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Artur Ciechanowicz PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
28-03-2021,8:00 Aktualizacja: 27-03-2021,20:19
A A A

Komisja Europejska opublikowała plan działań na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej. Jego ogólnym celem jest zwiększenie ich produkcji i konsumpcji oraz zajęcie do 2030 roku pod uprawy ekologiczne 25 proc. użytków rolnych.

"Produkcja ekologiczna przynosi szereg istotnych korzyści: pola, na których prowadzi się uprawy ekologiczne charakteryzują się większą o około 30 proc. różnorodnością biologiczną, zwierzęta hodowane ekologicznie cieszą się wyższym poziomem dobrostanu i przyjmują mniej antybiotyków, rolnicy ekologiczni osiągają wyższe dochody, a ich gospodarstwa są bardziej odporne, natomiast konsumenci dokładnie wiedzą, co dostają dzięki unijnemu logo produkcji ekologicznej" - przekonuje KE w oświadczeniu.

Żywność ekologiczna, biożywność, Sylwia Krupa, owoce i warzywa, oleje

Żywność ekologiczna jest najszybciej rosnącym segmentem rynku

Sylwia Krupa, ekspertka żywieniowa w oparciu o dane CMR wskazała, że żywność ekologiczna jest najszybciej rosnącym segmentem rynku w Polsce, również w pandemii. Z raportu CMR wynika, że mniejsze sklepy notują udział produktów...

Obecnie istnieją istotne różnice między państwami członkowskimi w odniesieniu do udziału gruntów rolnych objętych rolnictwem ekologicznym: waha się od 0,5 proc. do ponad 25 proc. Średnia dla całej UE to 8,5 proc. Jeśli obecne trendy się utrzymają, to do 2030 roku będzie to 15-18 proc.

KE chce ten proces przyspieszyć przede wszystkim poprzez wzrost konsumpcji produktów ekologicznych. "Efekt przyciągania" ze strony popytu ma w konsekwencji prowadzić do przestawiania się na ekologiczną produkcję. Zwiększeniu popytu mają służyć kampanie informacyjne o produkcji ekologicznej.

Bezpośrednio zachętą do zmiany profilu produkcji pozostaje wspólna polityka UE. Obecnie na wsparcie rolnictwa ekologicznego przeznacza się w ramach WPR około 1,8 proc. środków (7,5 mld euro).

Przyszła WPR będzie obejmować ekoprogramy, które - w zależności od wyniku negocjacji w sprawie WPR - będą dysponowały budżetem w wysokości od 38 do 58 mld euro w latach 2023–2027.

- Dzięki zrównoważonym praktykom i wykorzystaniu zasobów sektor ekologiczny odgrywa centralną rolę w realizacji celów Zielonego Ładu. Aby osiągnąć cel dotyczący 25 proc. rolnictwa ekologicznego, musimy zadbać o to, by popyt napędzał wzrost sektora, przy jednoczesnym uwzględnieniu znacznych różnic między sektorami ekologicznymi w państwach członkowskich - mówi Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa.

Dodaje, że "plan działania na rzecz rolnictwa ekologicznego zapewnia narzędzia i pomysły, które mają wspierać zrównoważony wzrost sektora. Rozwój ten będzie wspierany przez Wspólną Politykę Rolną, badania naukowe i innowacje, a także dzięki ścisłej współpracy z kluczowymi podmiotami na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym".
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement